top of page

BESCHERMING TEGEN PANDEMIEËN

De gemeente Woerden moet bij Rijksoverheid de noodklok luiden voor ondernemers in de gemeente.

Beschermen tegen pandemieën: nu en in de toekomst

De coronacrisis duurt maar voort. Iedere keer als we denken er bijna te zijn, komt er weer een nieuwe golf. Tot nu toe loopt de overheid steeds achter de feiten aan. Maatregelen komen te laat, zijn te willekeurig of te onduidelijk. Splinter wil dat er geleerd wordt van fouten en dat mensen beter beschermd worden. Ook voor eventuele toekomstige pandemieën. Het wordt tijd dat we goed voorbereid zijn. Rijksoverheid moet de centrale regie op zich nemen. In een bestuurlijk landschap waar iedereen een beetje verantwoordelijk is, voelt niemand zich écht verantwoordelijk en wordt er steeds afgeschoven en gewacht op ‘de ander’. Dat moet afgelopen zijn.

 

  • De overheid in het algemeen, dus ook de gemeente Woerden, moet communicatie-experts continu laten adviseren over de beste crisiscommunicatie. Optimaal communiceren over de te nemen maatregelen: leg uit, neem de mensen mee in de overwegingen en argumenten. Maatregelen staan of vallen bij draagvlak. Gebrekkige communicatie of zelfs tegengestelde maatregelen en adviezen brachten het coronabeleid in gevaar. Er moet een keer geleerd worden van fouten. Heldere strategieën moeten worden bedacht en er moet mensen perspectief worden geboden op het afbouwen van de opgelegde beperkingen.

  • In het kader van preventie moet de zorg in een pandemie actief betrokken worden in de bestrijding hiervan. Het beleid van de overheid heeft namelijk directe gevolgen die voelbaar zijn op de werkvloer van de zorgverleners.

  • Er wordt pro-actief voorbereid en pro-actief gehandeld vanuit het voorzorgsbeginsel. Er komen crisisdraaiboeken voor Rijksoverheid, decentrale overheden en veiligheidsregio’s. Sturen op zorgcapaciteit zorgt ervoor dat de overheid continu achter de feiten aan loopt en steeds te laat is.

  • Bij zorgorganisaties dienen draaiboeken klaar te liggen voor het snel vormen van crisisteams op centraal, regionaal en lokaal niveau. De gemeente ondersteunt hierbij waar nodig.

  • Zorgmedewerkers krijgen eerder psychologische ondersteuning. Dit is enerzijds de verantwoordelijkheid van de zorgwerkgevers, maar het is de overheid die dit actief moet bevorderen. De toegang hiertoe moet laagdrempelig zijn, ook voor zzp’ers.

  • De gemeente Woerden moet bij Rijksoverheid de noodklok luiden voor ondernemers in de gemeente.

  • Zelftesten zijn duur en niet iedereen kan deze betalen. Splinter is blij dat de gemeente mensen met een laag inkomen gratis zelftesten ter beschikking stelt, bijvoorbeeld via Ferm Werk, Vluchtelingensteunpunt Groene Hart en het Inloophuis. Splinter wil dat dit initiatief behouden blijft en indien nodig uitgebreid wordt.

bottom of page