top of page

GEMEENTEFINANCIËN

De inwoners van de gemeente Woerden mogen nooit de dupe worden van slechte en foutieve uitvoer van gemeentebeleid en Splinter wil dat er duidelijkheid en snelle verbetering komt in het huishoudboekje van onze gemeente.

Gemeentefinanciën op orde

 

De gemeente Woerden heeft in korte tijd een bedenkelijke staat van dienst opgebouwd als het gaat om grip houden op de in- en uitgaven van de gemeente. De afgelopen jaren werd blunder op blunder gestapeld. Rekenfouten met de ozb-aanslag, vergeten om €2,5 ton in de pensioenpot voor wethouders te storten, een gat van €2,2 miljoen in 2019 wegens een soortgelijke pensioenpotfout, €1,3 miljoen te kort voor jeugdzorg omdat bij de begroting een spreadsheat ontbrak. En begin 2021 kregen 250 huishoudens in Waterrijk een te hoge afvalstoffenheffing, wederom door een rekenfout. Bij de behandeling van de parkeernota was de ambtelijke organisatie vergeten de nieuwe tarieven mee te sturen naar de raadsleden.

Uit een vergelijking van de jaarrekeningen 2019 van alle Nederlandse gemeenten, door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), bleek dat Woerden één van de 54 gemeenten was die onder een 6 scoorde en met een 4 zelfs aan de onderkant bungelde. De daar op volgende jaarrekening 2020 (Woerden kreeg een 4,5) en de najaarsrapportage 2021 laten ook slechte cijfers zien. 

Er kan niet gewacht worden op de effecten van de Strategische Heroriëntatie, omdat deze effecten pas op lange termijn zichtbaar zijn. Splinter wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de financiële situatie van de gemeente Woerden. 

De wethouder heeft in maart 2021 aangegeven dat de gemeente onafhankelijk intern doorgelicht wordt en er zou haast gemaakt worden met maatregelen die ervoor zorgen dat ambtenaren zich beter aan de procedures houden en elkaar beter controleren. De inwoners van de gemeente Woerden mogen nooit de dupe worden van slechte en foutieve uitvoer van gemeentebeleid en Splinter wil dat er duidelijkheid en snelle verbetering komt in het huishoudboekje van onze gemeente.

bottom of page