top of page
dreamstime_l_150083721.jpg

LOKALE DEMOCRATIE

Democratie en inspraak in Woerden

 

  • Inwoners van de gemeente Woerden krijgen meer kansen om mee te praten in de gemeente over plannen in hun eigen wijk. Burgerinspraak naar Scandinavisch voorbeeld, inclusief e-democracy; digitale toepassingen die de invloed en de informatiepositie van de burger vergroten. Splinter geeft daarin alvast het goede voorbeeld op de digitale fractiekamer [www.fractiekamerwoerden.nl] waar iedereen laagdrempelig kan meepraten.

  • Splinter ondersteunt burgerinitiatieven die passen binnen onze partijbeginselen en aansluiten bij de ‘Right to challenge’ - ook wel het ‘uitdaagrecht’ genoemd - waarbij bewoners taken van de overheid kunnen overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Met elkaar kunnen we de lokale leefomgeving mooier maken.

  • Splinter is voorstander van adviserende (niet-bindende) en beslissende (bindende) referenda, maar ook van correctieve referenda waarbij inwoners zich kunnen uitspreken over een al door de overheid genomen beslissing of over een beslissing die de overheid op het punt staat te nemen maar die nog niet officieel vaststaat. Zowel landelijk als lokaal. Inwoners kunnen het initiatief nemen voor het houden van een referendum wat de gemeente vervolgens zal faciliteren.

  • Ook de gemeente zelf kiest periodiek onderwerpen uit waarvan het gewenst is dat een advies of uitspraak wordt gevraagd aan inwoners, bijvoorbeeld bij voorstellen die te maken hebben met ingrijpende beslissingen voor de leefomgeving of gemeentelijke herindelingen.

  • Referenda worden zoveel mogelijk gelijktijdig met reguliere verkiezingen gehouden.

bottom of page