top of page
iStock-628034476.jpg

LOKALE ECONOMIE

Voor een gezonde economie en een leefbare gemeente zijn ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) onmisbaar. Zij zijn onmisbaar voor de omslag naar een duurzame economie waarin we met respect voor de leefomgeving en het klimaat lokaal produceren en consumeren. Een sterk mkb zorgt voor stabiliteit van de werkgelegenheid. Liever veel mkb’ers dan één heel groot bedrijf. De overheid moet deze ondernemers de ruimte geven om succesvol te kunnen ondernemen. Onnavolgbare regelgeving moet worden ingeperkt en geschrapt. Innovatie en duurzame initiatieven worden actief gestimuleerd.

De overheid en het mkb zitten niet meer op dezelfde lijn. Het is al lange tijd duidelijk dat overheid en bedrijfsleven uit elkaar zijn gegroeid. Men luistert niet meer naar elkaar en er lijkt steeds minder draagvlak om bijvoorbeeld samenwerking aan te gaan en/of elkaar te voeden met ideeën. Geef de ondernemer genoeg de mogelijkheid om de problemen in zijn/haar industrie aan te geven of te verduidelijken. Betrek juist hun expertise en bespreek samen innovatieve plannen, ideeën en duurzame oplossingen. Kom als gemeente meer op voor de Woerdense middenstander, het kleinbedrijf en zzp’er. Durf te promoten!

 • Veel ondernemers in onze gemeente hebben het zwaar te verduren tijdens de coronacrisis en hebben te maken met ziek personeel, tijdelijke sluitingen en zelfs dreigend faillissement. Winkels, horecazaken, culturele sector en andere bedrijven zoals kapperszaken en vergelijkbare dienstverleners worden enorm geraakt door de coronamaatregelen. Splinter wil dat de gemeente Woerden in navolging van andere gemeenten de noodklok luidt bij Rijksoverheid. Wij pleiten voor meer maatwerk, zodat met creativiteit en goede samenwerking met ondernemers veilige (openstellings)maatregelen getroffen kunnen worden en de ondernemers zo meer toekomstperspectief geboden kan worden.

 • Het mkb moet kunnen vertrouwen op stabiele regelgeving op gemeentelijk niveau.

 • Het ondoordringbare woud aan nutteloze regelgeving wordt teruggedrongen. Splinter is voor minder maar betere regels.

 • Maatregelen die duurzaam ondernemen en innovatie ondersteunen, blijven of worden ontwikkeld. “Greenwashing”, een groen sausje over vervuilend beleid voor de bühne, wordt tegengegaan.

 • De overheid stopt met van bovenaf opleggen hoe ondernemers het beste kunnen ondernemen. Dat weten ondernemers heel goed zelf. Bovendien wordt er te veel over de ondernemers gepraat, in plaats van met de ondernemers. Het vertrouwen moet over en weer worden hersteld door goed naar de mkb’ers te luisteren. Niet alleen met grote brancheorganisaties en ondernemersverenigingen, maar juist óók met de kleine winkelier op de hoek. Mkb’ers hoeven bij Splinter niet achteraan de rij aan te sluiten in de hiërarchie van de Haagse lobby; dat is enerzijds niet transparant en anderzijds zitten er dan te veel schakels tussen. Liever horen wij het direct van de burgers en de ondernemers zelf via ons participatieplatform: de digitale fractiekamer. Zie voor onze lokale fractiekamer: www.fractiekamerwoerden.nl

 • Vanaf de start van een onderneming wordt circulair denken en handelen door de gemeente gestimuleerd met gunstige regelgeving en voordelen voor ondernemingen die zich specialiseren in duurzaamheid.

 • Regionaal produceren en lokaal ondernemerschap worden gestimuleerd. Splinter is ook een groot voorstander van streek- en boerderijwinkels.

 • Oneerlijke concurrentie wordt tegengegaan door lokale ondernemers meer ruimte te geven om zich te onderscheiden van internetwinkels door het toevoegen van ‘beleving’. Het verkrijgen van vergunningen voor ondernemerschap in de binnenstad, ter promotie van winkelen in de winkelstraten in plaats van op internet, wordt eenvoudiger. Lokale kleine winkeliers kunnen zich daardoor onderscheiden, waardoor de binnenstad een leukere en leefbare plek blijft.

 • Splinter ondersteunt plannen voor een compacte binnenstad van Woerden: een aantrekkelijk kernwinkelgebied op het Kerkplein en de Voorstraat, de Rijnstraat als ‘huiskamer’ van de stad, de Wagenstraat opnieuw ontwikkelen met de focus op dagelijks winkelen én cultuur, mooi stads wonen in de Havenstraat en Nieuwstraat. En de juiste verbindingen tussen al deze plekken. De verwachting is dat er in 2030 zo’n 20 procent minder winkels zijn in Woerden dan nu. Splinter wil geen leegstand en met creativiteit kunnen we een prachtige compacte binnenstad creëren die toekomstbestendig is. Alles in samenspraak met ondernemers en omwonenden.

 • Publiek-private samenwerking wordt gestimuleerd.

Familiebedrijven

Woerdense familiebedrijven zijn van grote waarde voor de lokale economie en de werkgelegenheid. Door problemen rond de opvolging in familiebedrijven dreigen een groot verlies aan werkgelegenheid en uitholling van de groei.

 • Het overnemen van familiebedrijven door een volgende generatie moet eenvoudiger en betaalbaarder worden. Overname binnen de familie mag niet gedwarsboomd worden door een woud aan regelgeving.

Kijk voor onze landelijke standpunten over familiebedrijven op de landelijke standpunten pagina

bottom of page