top of page
iStock-1213470247.jpg

ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT

De gemeente Woerden heeft de verantwoordelijkheid om aansluiting van zorg en onderwijs goed vorm te geven, onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan, toe te zien op de leerplicht en diverse andere wettelijke taken.

Onderwijs moet erop gericht zijn om kinderen en jongvolwassenen de kennis en de handvatten te bieden om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, mondige en kritische burgers. De gemeente Woerden heeft de verantwoordelijkheid om aansluiting van zorg en onderwijs goed vorm te geven, onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan, toe te zien op de leerplicht en diverse andere wettelijke taken.

  • Scholen moeten voor ieder kind een passende plek vinden en passend onderwijs garanderen, zonder extra ouderbijdrage. Of je kind nu les krijgt in het speciaal onderwijs of juist hoogbegaafd is: scholen moeten zorgen voor passend onderwijs binnen de reguliere onderwijstijd, zonder extra kosten voor ouders. Hoge ouderbijdragen worden afgeschaft.

  • Er wordt meer aandacht besteed aan onderadvisering van scholieren, ook op scholen buiten de grote steden. Kinderen worden nu naar een lager niveau gestuurd dan zij daadwerkelijk aankunnen. Dat is zonde van ieders talent. Ieder kind moet het maximale uit zichzelf kunnen halen, daarom pakken we onderadvisering aan.

  • Zeker in tijden van corona waarin leerachterstanden op de loer liggen, zou er een mogelijkheid tot het invoeren van facultatief, extra te volgen onderwijs ingevoerd moeten worden. Hierbij kunnen kinderen extra onderwijs krijgen als zij dat nodig hebben. Ook voor meer uitdaging en het stimuleren van creativiteit.

  • Sporten is gezond! Daarom wil Splinter aandacht voor beweging op school. Zwemlessen en sport wordt, voor zover dat niet het geval is, een standaardonderdeel op elke basisschool.

  • Tienvingerblindtypen is inmiddels een basisvaardigheid waar kinderen de rest van hun leven veel profijt van hebben. Kinderen leren op school met tien vingers typen. Typcursussen zijn vast onderdeel van het lespakket.

  • We zorgen ervoor dat docenten veilig hun werk kunnen doen en dat elk maatschappelijk onderwerp bespreekbaar is. Zo leiden we onze scholieren op tot kritische denkers.

  • Splinter wil dat er actief ingegrepen wordt wanneer extremistische of antidemocratische groepen hun gedachtegoed proberen op te leggen aan scholieren. Er wordt ingegrepen wanneer het klimaat op scholen niet veilig is voor LHBTI-scholieren of -personeel. Discriminatie, op welke manier dan ook, is niet welkom in onze gemeente. Ook niet op onze scholen.

  • De gemeente Woerden moet ondersteunen in het opzetten van een onderwijsprogramma over cybersecurity en cyberpesten. Onze kinderen zijn in deze digitale wereld kwetsbaar. Mediawijsheid moet een vast onderdeel worden van het lesprogramma.

  • Ook in de gemeente Woerden mist het onderwijs soms aansluiting op de arbeidsmarkt. Er zijn tekorten in veel beroepsgroepen, bijvoorbeeld in de zorg, de horeca en de techniek. Jongeren zouden moeten worden opgeleid waarin ze goed zijn en waardoor zij liefde voor hun toekomstige vak kunnen ontwikkelen. De gemeente heeft volgens Splinter de taak om wervend en faciliterend op te treden voor periodieke beroepenfeesten in de gemeente, waarin leerlingen uit het praktijkonderwijs op een positieve manier kennismaken met praktijkberoepen, maar ook ruimte geven aan meer inspirerende initiatieven zoals de Woerdense TechnoHUB, een leeromgeving waarin zij kunnen kennismaken met de nieuwste technieken. Het helpt de lokale ondernemers én het zorgt voor minder uitval op school als je leerlingen uitzicht geeft op een stageplek. Geef jongeren in de gemeente Woerden een toekomstdroom waar ze naartoe kunnen leren en werken.

bottom of page