top of page
dreamstime_xl_27991572.jpg

PENSIOEN & AOW

Pensioen en AOW

 • Pensioenen worden niet gekoppeld aan de beurs; we mogen geen risico lopen met de pensioenen van nu en de jongere generaties. Pensioenfondsen worden gestimuleerd om niet meer te investeren in schadelijke industrieën, zoals de fossiele industrie en de intensieve veehouderij, maar in sectoren die bijdragen aan een leefbare aarde en brede welvaart.

 • De AOW-uitkering gaat omhoog; dit is gunstig voor gepensioneerden met een laag of geen aanvullend pensioen.

 • De AOW-leeftijd wordt weer 65 jaar, maar als mensen langer door willen werken dan kan dit uiteraard. Onderzoek naar het berekenen van AOW leeftijd in combinatie met gewerkte jaren.

 • De lage rekenrente voor pensioenfondsen die door de Europese Centrale Bank kunstmatig laag wordt gehouden, is de oorzaak dat pensioenen niet meegroeien met de prijzen en zelfs pensioenkortingen dreigen. Splinter wil dat de lage rekenrente losgelaten wordt en gaat naar een realistische rekenrente.

 • De overheid mag de pensioenbuffers, wanneer zij deze te hoog vindt, niet toe-eigenen.

 • Werknemers krijgen meer vrijheid en flexibiliteit om keuzes te maken in hun pensioenopbouw. Zo kunnen ze bijvoorbeeld hun pensioen onderbrengen bij een groen investeringsfonds als dat bij hun huidige pensioenfonds niet mogelijk is. Ook kunnen zij kiezen voor een flexibele pensioenleeftijd of een deeltijdpensioen. Tevens moet het mogelijk zijn om een groter bedrag van het pensioentegoed ineens op te nemen.

 • De pensioenfondsen worden gedemocratiseerd, zodat werknemers veel meer zeggenschap krijgen over het belonings- en provisiebeleid en over wat pensioenfondsen met hun geld doen.

 • Het wordt voor ZZP’ers eenvoudiger om vrijwillig te sparen voor pensioen of zich te verzekeren. ZZP’ers krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering.

 • De sollicitatieplicht voor 60-plussers wordt afgeschaft en daarvoor in de plaats kan er vrijwilligerswerk, kinderopvang of mantelzorg worden verricht.

 

Werken, inkomen, belastingen

 • Hypotheekrenteaftrek blijft in stand zo lang de koophuizenmarkt dermate overspannen is dat het de huizenprijzen opstuwt en kopen voor veel mensen onbetaalbaar is. Als mensen een koophuis hebben kunnen kopen, dan is het in veel gevallen te duur en zijn gezinnen voor het betalen van de vaste lasten en de hypotheek afhankelijk van twee volwaardige inkomens. Daarom mag er niet getornd worden aan de hypotheekrenteaftrek, zeker niet in deze tijden van crisis.

 • De kostendelersnorm komt te vervallen; mensen in hetzelfde huishouden hebben ook recht op een bijstandsuitkering. Ook de verplichte tegenprestatie die tot schrijnende situaties kan leiden, wordt afgeschaft.

 • Er komt een breed om- en herscholingsprogramma voor beroepen waar in de toekomst (veel) minder behoefte aan is. Ook de mensen die door de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt krijgen brede steun voor omscholing als zij dat willen.

 • Het laagste tarief van de inkomstenbelasting wordt verlaagd.

 • Huren worden de komende jaren niet verhoogd.

 • Werkzoekenden kunnen makkelijker vrijwilligerswerk en stages doen, ook als dat werk niet direct op terugkeer naar de arbeidsmarkt is gericht. Deze activiteiten tellen voortaan mee als zinvolle voorbereiding op terugkeer naar de arbeidsmarkt.

 

Laatste update; 24 februari 2021

bottom of page