top of page
dreamstime_xl_19927796.jpg

PERSVRIJHEID

  • Een gezond journalistiek landschap biedt een platform met een grote verscheidenheid van opvattingen, zodat alle mensen gehoord worden en mensen hun mening op basis van diverse standpunten, bronnen en invalshoeken kunnen vormen. Media en onafhankelijke journalistiek functioneren tevens als waakhond. In een tijd waarin het maatschappelijk middenveld onder druk staat en wereldwijd autoritaire regimes steeds meer macht centraliseren, is onafhankelijke journalistiek belangrijker dan ooit.​

  • Iedereen in Nederland heeft recht op onafhankelijke, betrouwbare en tijdige informatie.

  • Journalisten dienen veilig hun werk te kunnen doen, zonder bedreigingen, intimidaties en lastercampagnes. De overheid dient hen beter te beschermen: inzetten op veiligheid, juridische ondersteuning en noodhulp aan journalisten wereldwijd, en altijd publiekelijk te spreken over zaken van journalisten in nood.​

  • De mediasector dient actief te worden betrokken bij het bevorderen van geslachts- en gendergelijkheid wereldwijd. Media zijn namelijk zeer krachtige actoren in het formuleren en veranderen van maatschappelijke normen en overtuigingen. Vrouwen bekleden slechts een kwart van de managementposities in de mediasector. Daarnaast worden vrouwelijke journalisten bovenmatig geconfronteerd met fysieke, seksuele en online intimidatie en discriminatie.

  • Persvrijheid en de onafhankelijkheid van journalisten wordt verdedigd en gestimuleerd. Daarom wordt er op korte en lange termijn geïnvesteerd in het financieel overleven van de onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek en wordt voorkomen dat onafhankelijke media verdwijnen.

  • Door de overheid wordt erkend dat de controlerende taak van journalisten een zegen is voor transparantie, betrouwbaarheid en een consistent overheidsbeleid. De overheid, geeft aan journalistiek speurwerk alle ruimte.

  • Woo-verzoeken worden binnen de wettelijke termijnen deugdelijk behandeld en uitgevoerd: geen vertraging, obstructie of andere verstoring meer.

pers1
bottom of page