top of page
  • wschroder

BESTUUR


Wanneer je kijkt naar de inschrijving van de vereniging Splinter, dan zie je dat er op dit moment slechts twee bestuurders zijn. Femke Merel en Frank van Kooten. Wij zijn de twee oprichters van Splinter en wij zijn hier, met zo nu en dan een tussenpoos, vanaf de winter van 2019 mee bezig. In de statuten hebben we laten opnemen dat elk bestuur tot drie maanden na de Tweede Kamerverkiezingen kan blijven zitten en dat daarna het ledenplatform een nieuw bestuur kiest. Daar zal in 2021 geen uitzondering op zijn.


Onze visie op het bestuur wijkt iets af van die van andere partijen. Het liefst zouden we helemaal geen bestuur willen hebben. Wij zien liever kortere lijntjes tussen leden en volksvertegenwoordigers. Niet alleen omdat wij van mening zijn dat volksvertegenwoordigers alleen beter zouden moeten luisteren naar hun leden, maar ook omdat we juist gemerkt hebben dat er zo ontzettend veel expertise zit bij de mensen thuis. Het zou zonde zijn als we daar geen gebruik van maken.


Dat is ook de reden dat wij vorig jaar zijn begonnen met het ontwikkelen van het platform. We kregen na een debat wel eens een e-mail met een briljante vraag die we niet gesteld hadden of een ervaringsdeskundige met een totaal andere kijk of invalshoek waar wij op de fractie nooit op zouden zijn gekomen. Met dit platform hopen we vóór een debat input te krijgen in plaats van achteraf.


Het bestuur zoals wij dat voor ogen hebben is dan ook puur een faciliterend bestuur dat als enige taak heeft dat het Ledenplatform zijn controlerende en adviserende rol kan uitoefenen richting de volksvertegenwoordigers en dat de volksvertegenwoordigers hun controlerende rol kunnen uitvoeren in hun functie.


Wij zullen, als bestuur, de aankomende maanden dan ook gaan gebruiken om samen met de leden van het platform hier de juiste modus in te vinden. Zodat je nergens een machtsblok krijgt en dan niemand kan genieten van vriendjespolitiek, maar dat er wel duidelijke spelregels zijn (en dat er geen vijandige overnames kunnen plaatsvinden).


Een aantal dingen zijn voor ons wel duidelijk;


Het bestuur zal alleen met een bestuursadvies komen wanneer daar vanuit de leden om gevraagd wordt. Dus geen moties of amendementen die vanuit het bestuur zullen worden ontraden.


Het bestuur zal alleen met een voordracht komen voor bepaalde functies wanneer daar vanuit de leden om gevraagd wordt. Dus hoe lekker de wijn met een bestuurder ook smaakt, het zal je niet helpen om een baantje te krijgen.


First things first; we gaan eerst samen met de leden het conceptprogramma definitief maken. Daarna zullen wij de discussie openen over hoe we het bestuur gaan inrichten. Input van iedereen is erg welkom.


Met hartelijke groet,


Femke Merel en Frank

51 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page