top of page
  • Magda van den Heuvel - Łuczycki

Debatbijdrage Nota Parkeernormen - Politieke Avond

Bijgewerkt op: 28 okt. 2022


Voorzitter,


Wij spreken vandaag in de commissie, na een aantal maal uitstel, over de aanpassing van de parkeernormen van 2014. Splinter is het met het college eens dat, zoals zij stellen, we anders naar mobiliteit moeten kijken anno 2022. De tijd van ongebreideld uitbreiden van autoinfrastructuur om bereikbaar te blijven voor iedereen met een auto is voorbij.


De praktijk van de afgelopen decennia met de dominantie van de auto en gebruik van fossiele brandstof wordt over de gehele wereld als onhoudbaar gezien in ecologische en sociale termen. Aangezien mobiliteit nauw verweven is met het functioneren van de samenleving en ons dagelijks leven, vraagt dit om keuzes. Hoe kunnen we de positieve effecten van mobiliteit behouden en de negatieve impact ervan minimaliseren?


Splinter is voorstander van een autoluw Woerden, maar tegelijkertijd zijn wij tegen mobiliteitsarmoede. En hopelijk is iedereen hier in de commissie daar tegenstander van. Maar mobiliteitsarmoede kan een gevolg zijn van gemeentelijk beleid dat niet gunstig voor bepaalde groepen mensen uitvalt. Mobiliteitsarmoede is wellicht een begrip dat ik even moet uitleggen, voorzitter. Mobiliteitsarmoede ontstaat als voorzieningen, zoals een ziekenhuis of andere primaire behoeften van inwoners zoals een supermarkt of een kantoor van een bank, worden verplaatst naar een locatie verder weg. In het kader van efficientie of juist uitbreiding. Ik hoef u niet te vertellen dat steeds meer Woerdenaren moeite hebben om de eindjes aan het einde van de maand aan elkaar te breien. Deze mensen hebben kans op mobiliteitsarmoede. Geen auto meer, OV is te duur en de voorzieningen te ver weg, met negatieve gevolgen voor het welzijn en de gezondheid. Daarom is het vaststellen van de nieuwe parkeernormen een goede gelegenheid om ook na te denken over betaalbare en betrouwbare alternatieven, óók in het buitengebied. Als mensen geen auto meer hebben, als Woerden steeds autoluwer wordt, wat is dan een betaalbaar en toegankelijk alternatief? Ik geef het u mee ter overdenking en wellicht is het een idee om hier een aparte themasessie aan te wijden.


Terug naar het voorliggende raadsvoorstel. Over themasessies gesproken: Splinter is voorstander van het agenderen van de Nota Parkeernormen 2022 voor een themabijeenkomst, zoals het college voorstelt. De rekenvoorbeelden zijn dusdanig technisch van aard en cijfers op basis waarop de keuzes worden gemaakt, werpen dusdanige vragen op dat een themabijeenkomst wat ons betreft een welkome aanvulling op de besluitvorming zal zijn.


Tot slot voorzitter, vooruitlopend op die themasessie, een aantal inhoudelijke vragen over deelmobiliteit. Dat het college in de nieuwe voorliggende nota oog heeft deelmobiliteit en dit actief wenst te faciliteren juicht Splinter toe. Echter, wij zijn van mening dat het college een vrije enge, dat wil zeggen nauwe, definitie van deelmobiliteit hanteert en de mogelijkheden daartoe teveel met regelgeving dichttimmert. Zo dient er sprake te zijn van ‘ontwikkelaar’ die ‘middels de inzet van deelmobiliteit aanspraak wil maken op een mobiliteitscorrectie voor bewoners’. En deze ontwikkelaar dient vervolgens een mobiliteitsplan in te dienen. Maar voorzitter, kunnen particuliere initiatieven voor deelmobiliteit ook gestimuleerd worden, is daar over nagedacht? Deelmobiliteit heeft volgens Splinter de toekomst. Geen dure auto hoeven kopen, maar een autoabonnement met één hoofdabonnementhouder, de buurtbewoners met een app op de telefoon waarmee je de auto van je buurman kan reserveren voor een bepaalde dag en tijd, en het abonnement van de buurman vervolgens wordt verlaagd met een tientje of twee tientjes. Steeds meer automerken faciliteren het autoabonnement en het deelautoprincipe in je eigen straat of buurt. Deelmobiliteit laten afhangen van een ontwikkelaar maakt het allemaal nodeloos ingewikkeld.


Voorzitter, mijn vraag wethouder: Is er een manier om particuliere deelmobiliteit van elektrische of hybride plug-in auto’s te promoten en aantrekkelijk te maken? Bijvoorbeeld een buurtinitiatief met een deelauto, korting geven op de parkeervergunning die nodig is voor die deelauto in het centrum en een centrale parkeerplek met markering? En andere steden, zoals Utrecht[1], Den Haag en Leiden, om een paar voorbeelden te noemen, kennen al een speciale parkeervergunning voor vaste autodelers. Samen aanvragen, ieder de helft van de vergunning betalen. Is dit ook in Woerden mogelijk? Bent u bereid om nader naar mogelijkheden daartoe te kijken? Voor (elektrische) deelfietsen geldt uiteraard hetzelfde principe.


Voorzitter, hier laten we het voor nu bij. Dank u wel.

27 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page