top of page
  • Foto van schrijverFemke Merel van Kooten

Bijdrage Politieke Avond - Noodfonds Energiearmoede

Bijgewerkt op: 12 nov. 2023

Voorzitter,


Allereerst: goed dat de gemeente Woerden extra geld uittrekt voor een noodfonds energiearmoede. Splinter heeft een aantal maanden geleden een groot aantal raadsvragen gesteld over de energiearmoede en de op handen zijnde schuldenexplosie in onze gemeente. Voor veel mensen is dit al aan de orde van de dag. Verdrietig genoeg. En €1 miljoen is niet weinig, hoewel we ons wel afvragen of dat voor een stad van ruim 52.000 inwoners de nood daadwerkelijk dekt. Hoeveel gezinnen kunnen worden geholpen? Hoeveel mensen hebben hulp nodig?


De motie van de VVD over maatwerk bij energiearmoede, die onder anderen Splinter mede heeft ingediend, verzoekt in het dictum:


1. geen eenzijdige regeling te treffen die groepen inwoners bij voorbaat uitsluit; 2. bij de concrete uitwerking van het Noodfonds Energiearmoede maatwerk toe te passen, waarbij inkomsten en onvermijdbare vaste lasten in samenhang worden beoordeeld.


Mevrouw Onrust van de VVD was er al heel helder over. En daar sluit Splinter als mede indiener van harte bij aan.


Voorzitter, ik zie er niets van terug. Er wordt alleen gekeken naar inkomen, er wordt niet gekeken naar de vaste lasten, er wordt niet eens gekeken naar de hoogte van de energierekening. Er wordt geen rekening gehouden met gezinssamenstelling, bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met drie kinderen heeft een ander besteedbaar inkomen dan een alleenstaande of een stel zonder kinderen. Of een flexibel energiecontract hebben, Lijst van der Does noemde het al. Veel mensen mensen met een vast contract zitten er warmpjes bij en dat is ze van harte gegund, maar voor de mensen die niet zo gezegend zijn moet de overheid een hulpende hand bieden. Ook mensen met een hoger inkomen en een koophuis kunnen om allerlei redenen in de problemen komen.


Hoe kan het college uitvoering geven aan de motie van de VVD en is het daartoe bereidt?


Waarom 140% van het sociaal minimum. Steeds meer gemeenten schieten inwoners die te maken krijgen met energiearmoede te hulp, maar de verschillen zijn groot en het maakt ongelooflijk veel uit in welke gemeente je woont. Er wordt aangesloten bij de 140% norm van de energietoeslag. De gemeente Utrecht houdt voor een energietoeslag 150% van het sociaal minimum aan, ze verhoogden de norm van 125% naar 150% van het sociaal minimum. Waarom? Wethouder Linda Voortman laat weten dat “het college die keuze gemaakt heeft omdat uit onderzoek bleek dat een groot deel van de huishoudens met een inkomen tot 140% van het sociaal minimum nu al geld tekortkomt. Zij kunnen tot nu toe nergens aanspraak op maken, maar zakken wel door hij ijs.” Einde citaat.


Voorzitter, we kunnen op dit moment, net als VVD en D66, nog niet akkoord gaan met dit noodfonds, het behoeft echt nu onmiddellijke aanpassing. We kunnen niet langer wachten en we zitten diep in de winter. Gemeente Woerden kan en moet beter kunnen.


Dank u wel.


Recente blogposts

Alles weergeven

Σχόλια


Ο σχολιασμός έχει απενεργοποιηθεί.
bottom of page