top of page
  • Foto van schrijverFemke Merel van Kooten

Debatbijdrage Ruimte voor vluchtelingen – Thema-avond

Bijgewerkt op: 28 okt. 2022


Voorzitter,


Allereerst, dank aan Progressief Woerden voor de agendering van dit belangrijke en gevoelige onderwerp. Goed om hier open over te kunnen spreken met alle fracties.


Voorzitter, de situatie in Ter Apel is schrijnend en een ontwikkeld land als Nederland onwaardig. Een drie maanden oude baby had, zeker niet na zo’n lange uitputtende reis, maar überhaupt nooit in een overvolle AZC voorziening geplaatst mogen worden. Het baby’tje is overleden en dat is ontzettend verdrietig, niet alleen voor de ouders en familie, maar ook zeker voor de medewerkers van het AZC die het blijkbaar niet beter konden organiseren dan op deze manier, door alle bezuinigingen in de asielketen.


De situatie dat 700 mensen buiten moesten slapen, blootgesteld aan de weerselementen, zonder basisvoorzieningen waardoor ziekten vrij spel kregen en er in enkele gevallen veel te laat werd overgegaan tot medische hulp, is onuitlegbaar. Of je nu wel of niet voorstander bent van de opvang van meer vluchtelingen: dit is een beschaafd land onwaardig. Dat Artsen zonder Grenzen voor het eerst in haar bestaansgeschiedenis haar inzet en middelen in Nederland moet inzetten om de humanitaire situatie te verbeteren tot een min of meer acceptabel niveau is onbeschrijflijk gênant.


Voorzitter, dit gezegd hebbende begrijpt Splinter ook de scepsis van inwoners van gemeenten die al jarenlang, vaak meer dan tien jaar, op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning en voor wie het leven de afgelopen maanden steeds duurder wordt en uiteindelijk voor velen onbetaalbaar zal worden als er geen sterke overheid ingrijpt en op de rem trapt, direct maatwerk verricht voor de schrijnendste gevallen en een oplossing zoekt voor de mensen die komende winter door het ijs zullen zakken.


Splinter begrijpt heel goed dat inwoners van de gemeente Woerden zich zorgen maken om hun bestaanszekerheid. Wij hebben vandaag dertig raadsvragen ingediend over de Woerdense financiële situatie van de inwoners en manieren waarop de gemeente hen kan ondersteunen.


Maar Ter Apel moet ontlast worden en iedere gemeente moet verantwoordelijkheid nemen. Dus we moeten een korte en een lange termijn oplossing zoeken die én Ter Apel ontlast, ruim binnen de draagkracht van de gemeente, én onze inwoners niet nog langer laten wachten op betaalbare woonruimte. Kan de gemeente allebei, vraag ik aan de wethouder? Zijn dit echt alle mogelijke scenario’s? Is er niet iets slimmers te bedenken? Welk scenario uit de raadsinformatiebrief ontlast Ter Apel en zorgt ervoor dat ook de inwoners van Woerden geen vertraging oplopen op de wachtlijst voor een woning?


Betekent kiezen voor scenario 1, de directe variant, dat inwoners van Woerden langer op de wachtlijst zullen staan voor een sociale huurwoning? Bij scenario 2, het creëren van tijdelijke ruimte, alvorens definitief te huisvesten is ook niet ideaal. In de raadsinformatiebrief wordt gewaarschuwd voor het inboeten op sociale cohesie bij het huisvesten zowel statushouders als vluchtelingen op één locatie, er wordt gewaarschuwd voor de risico’s van het huisvesten van veel statushouders op één plek, waardoor inburgering stagneerde. Dat is ook niet een goed vooruitzicht voor de vluchtelingen. En dan scenario 3, gebruik de gemeentelijke locatie voor permanente opvang: dit biedt op termijn geen bijdrage aan de oplossing van het asielprobleem. Dus die “oplossing” uit scenario 3 valt sowieso af.


Dan lees ik ook nog: “Nader onderzoek kan ook uitwijzen of er vergelijkbare locaties zijn, die eventueel geschikt gemaakt kunnen worden voor tijdelijke opvang.” Mijn vraag aan de wethouder is: hoe lang gaat zo’n onderzoek duren, bent u er ondertussen al mee begonnen (dat hoopt Splinter wel) en hoe groot acht de wethouder de kans dat er vergelijkbare locaties gevonden kunnen worden, waarin we het beste hebben van twee werelden, namelijk: ontlasting van Ter Apel, de kleinschalige humane huisvesting waar ook de statushouders goed kunnen inburgeren en niet tussen de Oekraïense vluchtelingen hoeven te wonen, én geen verdere belasting op de sociale woningvoorraad in Woerden?


Maar dat Woerden meer moet doen om Ter Apel te ontlasten en deze vluchtelingencrisis het hoofd te bieden, mededogen moet tonen en een handreiking moet doen, dat staat buiten alle twijfel. Laten we alstublieft kijken naar de goede voorbeelden elders in het land, zoals Horst aan de Maas & Maashorst, waar kleinschalige, humane opvang, maatwerk en een gemoedelijke sfeer de boventoon voert. Een win-win situatie, hopelijk binnenkort ook in Woerden te realiseren. Is de wethouder bereid om daar serieus naar kijken?


Voorzitter, dank u wel.

136 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page