top of page
  • Foto van schrijverFemke Merel van Kooten

Debatbijdrage "Geluidsmaatregelen Hollandbaan"

Debatbijdrage Raadsvoorstel "Geluidsmaatregelen Hollandbaan"


Voorzitter,


In de commissie is er meermaals een levendig debat gevoerd over de geluidsmaatregelen op de Hollandbaan en Splinter is ook, samen met andere raadsleden, voor de zomer met bewoners in gesprek gegaan over de geluidsoverlast waar bewoners veel last van ondervinden, soms zelf zo hevig dat omwonenden niet meer kunnen slapen van de herrie. Ook zijn we als raadsleden bij iemand in de tuin gaan luisteren, waarbij het gesprek gestaakt moest worden omdat het geluid van het verkeer op de Hollandbaan het gesprek overstemde.


Voorzitter, we moeten ons tot het maximale inzetten om de situatie op de Hollandbaan structureel te verbeteren. Daarom heeft Splinter in de eerdere commissievergaderingen aangegeven in te willen stemmen met het scenario, waarbij een WHISwall en eventueel een geluidsscherm worden geplaatst en daarmee in ieder geval een groot deel van het geluid zal worden tegengehouden. Er zijn vanuit verschillende partijen argumenten aangedragen om het probleem vooruit te schuiven en te wachten op de Rembrandtbrug. Daar is ook sprake van in het voorliggende raadsvoorstel. Maar het probleem is er nú en mensen worden letterlijk ziek van de situatie. En overigens betreft de overlast, voor alle duidelijkheid, niet alleen geluid, maar ook fijnstof. Dus ja, dan kost het meer geld, maar dit zijn we aan de omwonenden verplicht waar allang een oplossing voor gevonden had moeten worden. Het verwijderen van bomen en ander groen heeft de situatie er alleen maar slechter op gemaakt en de aanplant van deze zomer slecht onderhouden bosschage die omwonenden van ellende maar zelf water zijn gaan geven op warme dagen, geeft op dit moment ook geen verbetering.


Zoals Splinter in de commissievergadering kenbaar heeft gemaakt zijn wij niet gevoelig voor argumenten over mogelijke precedentwerking naar andere wegen en wijken. Dat mag nooit een argument zijn om niet alles te doen om de inwoners in nood nú te helpen. Dat staat daar los van. We kunnen niet zeggen: we helpen deze inwoners niet, want we helpen nu andere inwoners in andere wijken ook niet. Voorzitter, dat is de wereld op zijn kop! We hebben als gemeente de plicht om onze gemeente leefbaar te maken en te houden voor onze inwoners. Voor hun woonplezier en uiteindelijk hun gezondheid. Daar maakt Splinter echt een punt van! En het is voor ons zonneklaar dat extra onderzoek totaal niet gaat bijdragen aan een oplossing voor de bewoners in het heden. Dat gaat weer veel te lang duren, het kost nog meer geld als dat een argument was, en hoe veel bewijs wil je als raad hebben dat inwoners bijzonder beperkt worden in hun woongenot en de gezondheid potentieel geschaad, als je een gesprek met een omwonende in diens tuin moet onderbreken omdat je elkaar niet meer kunt verstaan door het geluid van het verkeer op de Hollandbaan. Splinter pleit voor een overheid, een gemeente, die écht voor haar inwoners opkomt en daar hoort vooruitschuiven, afschuiven en eindeloos onderzoek doen dus niet bij.


Voorzitter, dat brengt mij op het raadsvoorstel. Beslispunt 1 kan Splinter mee instemmen, geluidwerend asfalt, beter iets dan niets, maar beter was het onderdeel was geweest van een groter pakket aan geluidswerende maatregelen. Alléén geluidwerend asfalt lost het probleem van grote geluidsoverlast voor omwonenden niet op, want de effecten zijn afwezig op de punten waar geluidsreductie het hardst nodig is, namelijk op en rondom de kruispunten. Zoals gezegd, beter iets dan niets. Splinter steunt het amendement van CDA en VVD over extra maatregelen in 2023 voor geluidswerende maatregelen bij omwonenden. Zonder WISHwall is het pleisters plakken, maar als het raadsvoorstel het haalt is de toevoeging van dit amendement beter iets dan niets. Maar beslispunt 2, voorzitter, luidende, ik citeer: ‘het college de opdracht te geven om kort voor de daadwerkelijke realisatie van de Rembrandtbrug te overwegen of de realisatie van een WHISwall noodzakelijk is en de raad hier een definitief besluit over te laten nemen’, voorzitter, dit is echt het vooruitschuiven van beslissingen die naar het oordeel van Splinter genomen dienen te worden op een zo kort mogelijke termijn, omdat de huidige geluidsoverlast los staat van de op termijn (wanneer?! Liever afstel dan uitstel) te realiseren Rembrandtbrug. En als we een streep halen door de Rembrandtbrug, houden we veel geld over, waarmee we op dit moment veel prangende zaken kunnen oplossen, zoals het plaatsen van de WHISwall. Daarom steunt Splinter van harte het amendement van Inwonersbelangen (genaamd ‘Geluidsmaatregelen voor alle bewoners langs de Hollandbaan) om extra maatwerkoplossingen voor individuele omwonenden te realiseren, maar óók te beslissen om de WHISwall te realiseren. Splinter wil het amendement van Inwonersbelangen mede indienen, ik heb daarover eerder deze week een e-mail gestuurd, maar mijn raads-e-mailbox geeft continu foutmeldingen en de mail is niet aangekomen. Dus heel graag, wil Splinter mede indienen. En als dit amendement het niet haalt, voelt Splinter zich genoodzaakt om tegen het raadsvoorstel te stemmen, want alléén geluidwerend asfalt is geen oplossing voor de omwonenden van de kruispunten.


Het amendement van D66 en Progressief Woerden zal Splinter niet steunen, dat mag duidelijk zijn. Niet vooruitschuiven en mensen in onzekerheid laten, de onleefbare situatie laten voortduren, maar nú beslissingen nemen om de leed van de omwonenden op te lossen.


Dank u wel voorzitter.

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page