top of page
  • Foto van schrijverFemke Merel van Kooten

Debatbijdrage Windmolens

Bijgewerkt op: 29 jan. 2023

Debat over raadsvoorstel 'Gebiedskeuze voor grootschalige windenergie'


Voorzitter,


Herkent u dat gevoel: je komt met de auto of de trein weer terug in Woerden en als je de Bonaventurakerk ziet, weet je al op afstand: ik ben bijna thuis, want ik zie de kerk al.


Ik heb een grote foto meegenomen. Het moest wel zo groot, anders zou je de Bonaventurakerk niet meer zien. We hebben al vaker, mede dankzij Inwonersbelangen, hoogte-vergelijkingen van de geplande windmolenhoogte in verhouding tot torens voorbij zien komen. Maar de Bonaventura kerk in Woerden is het hoogste gebouw, 77,2 meter om precies te zijn en een imposante en iconische kerk. Maar zoals u ziet valt deze imposante kerk volledig in het niet bij de hoogte van een gigantische windturbine van zo’n 240 meter of wordt het nóg hoger, tot wel 290 meter hoog. En nee, natuurlijk komen dit soort giga windturbines, tenminste drie exemplaren, niet naast de kerk in het centrum te staan, stel je voor!


[Tekst gaat verder onder de foto]

Windturbine van 240 meter hoog in vergelijk tot het hoogste bouwwerk in Woerden: de Bonaventura kerk van 77,2 meter hoog. (Originele foto: Peter Kuiper, www.kanokaartutrecht.nl)

Maar ze komen, als het aan de collegepartijen en een of twee verdwaalde oppositiepartijen ligt, wel in ons kwetsbare Groene Hart, het open landschap van polder Reijerscop. Het landschap, het buitengebied, de open polder die je doorgeeft aan je kinderen. En normaal gesproken zou ik applaudisseren voor zo’n prachtig betoog van het CDA over een aarde die je doorgeeft. Ik heb dat nooit eerder van een CDA’er en het raakt zeker de gevoelige snaar. Maar bij dit onderwerp vind ik het ook dubbel. En CU/SGP stelt: ‘De schepping zucht.” Helemaal waar.


Voorzitter, Splinter is vóór de energietransitie naar duurzame energie en vóór windmolens. Voor de kleine windmolens in bewoond gebied. Grote windturbines waar er volop wind staat en waar het past. Grote windturbines op minstens 10 maal de tiphoogte van huizen en dierenverblijven, zonder nadelige invloed op de gezondheid en het algehele welbevinden van de inwoners, zonder nadelige natuurgebieden, biodiversiteit en vogeltrek. Zoals uitgebreid besproken en toegelicht door ons commissielid Magda van den Heuvel op de Politieke Avond, betekent dit, dat wij niet klakkeloos instemmen met iedere vorm van duurzame energie op iedere plek. Je gaat geen kerncentrale bouwen in Woerden als je geen koelwater hebt, je gaat geen getijdencentrale plaatsen als je wateren geen eb en vloed kennen. En je gaat geen giga windturbines plaatsen in ons kwetsbare windluwe Groene Hart op relatief korte afstand van huizen en dierenverblijven. Ook is het zeer onverstandig om zo kort op de publicatiedatum van het RIVM onderzoek over de relatie tussen windturbines en gezondheid, de uitkomsten niet af te wachten en horende doof en ziende blind door te gaan met een heilloze missie.


Voorzitter, eerlijk gezegd, als ik opeens alle amendementen en moties van de coalitiepartijen voorbij zie komen, natuurlijk afgestemd met het college, dan vraag ik me oprecht af: waar zijn we mee bezig? Inspraak van bewoners? Dorpsplatform Harmelen om input vragen? Bewoners van huizen dicht bij de windturbines meer compenseren? Voor wat? Compensatie voor slapeloze nachten? Voor gezondheidsverlies? Wij zijn als gemeenteraad gekozen om besluiten te nemen in het algemeen belang van de bewoners van de gemeente Woerden. En nee, net als bij de Hollandbaan, Splinter verzet zich er ten volle tegen dat het woongenot en de gezondheid van een deel van onze inwoners opgeofferd worden. Voor opbrengsten die ten goede kúnnen komen aan de inwoners, of niet, want dat is allemaal nog niet zeker. Gezien de amendementen en moties van de coalitiepartijen wordt daar nu pas over nagedacht.


Als het college het woongenot, de gezondheid van haar inwoners, behoudt van het open Groene Hart, de biodiversiteit en dierenwelzijn zo belangrijk had gevonden, dan was dat allang onderdeel van het voorstel geweest. Dan was er in al die jaren dat dit onderwerp als een hete aardappel vooruit is geschoven, al een behoorlijk participatietraject geweest met alle belanghebbenden. Om dat nu even vijf voor twaalf in het voorstel te fietsen, voelt voor Splinter niet eerlijk en ronduit ongeloofwaardig. De juiste volgorde is dat dit voorstel van tafel gaat, er éérst met alle belanghebbenden serieus in gesprek gegaan wordt, alle risico’s helder zijn en daarna pas een keuze wordt gemaakt. Effecten op de gezondheid van omwonenden was een van de zes criteria waaraan het zoekgebied voor grootschalige windenergie getoetst zou worden, maar uitkomsten van eventuele toetsing op gezondheidseffecten komen in het geheel niet in dit raadsvoorstel voor. Waarom wordt er niet even gewacht op het RIVM gezondheidsonderzoek dat medio 2023, dit jaar, wordt gepubliceerd? Waarom gaan we ondertussen niet in volle vaart aan de slag met grootschalige zonne-energie? En andere vormen van duurzame energie, die wél in onze gemeente passen?


Voorzitter, wat is de haast om nu, vanavond, een zoekgebied voor grootschalige windenergie aan te wijzen? Loopt de gemeente Woerden anders een grote subsidiepot mis? Waarom trekt het college het voorstel niet in en doet éérst alle beloofde stappen zorgvuldig?


Misschien hebben de bewoners van polders Reijerscop zelf wel heel goede ideeën om het gebied en de energievoorziening van Woerden te verduurzamen. Ga met hen in gesprek, serieus in gesprek. Splinter heeft afgelopen week nog met een aantal bewoners aan de keukentafel gezeten en als je bewoners enthousiast maakt en bewonersinitiatieven als gemeente ondersteunt, kunnen er prachtige projecten ontstaan. Een overheid die achter haar inwoners staat, in plaats van tegenover hen. Een gemeente die voor haar inwoners opkomt, in plaats van hen tegenwerkt. Wat zou dat een verademing zijn.


Voorzitter, ik rond af. Het mag duidelijk zijn. Splinter zal tegen het raadsvoorstel stemmen. Splinter dient mede de amendementen in van de VVD over het participatieproces en van Inwonersbelangen over 10 x de tiphoogte als afstand aanhouden tot woningen.


En wat we met de amendementen van de coalitiepartijen doen die nu allerlei lappen tekst en extra criteria toevoegen... Is dit weer pleisters plakken op in de kern slecht doordacht beleid? Splinter had liever gezien dat het college het voorstel ingetrokken had, liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald was. Dat was netter en minder tijdrovend geweest voor iedereen.


Er is een motie van Lijst van der Does over onder andere een zonnelint langs de A12 en Plan Lievaart in Barwoutswaarder. Splinter zal dat uiteraard steunen. Ook de motie over Energieopslag per wijk of dorp steunen we van harte. Alle amendementen en moties die bevorderlijk zijn voor het welbevinden van al onze inwoners zal Splinter steunen. Maar giga turbines in Woerden, daar zijn we tegen.


Dank u wel.


Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page