top of page
  • Foto van schrijverSplinter

FRACTIEKAMER

Bijgewerkt op: 11 sep. 2022


Democratie volgens Splinter

“Participatie democratie”. In veel landen is dit al heel normaal, maar helaas in Nederland nog niet. In verschillende steden en bestuurlijke regio’s wordt dit al in de praktijk gebracht. Bijvoorbeeld in Catalonie, Quebec, Puglia en grote steden als Madrid, Lille en Helsinki.


De eerste testcase, ofwel: “MVP”

Splinter is op zoek gegaan naar de bedenkers en de makers van participatiesites en is samen met hen de uitdaging aangegaan om de participatie democratie ook voor politieke partijen in Nederland mogelijk te maken. Dit is een eerste testcase ofwel een “MVP”. Het is dus nog lang niet perfect! Er zullen foutmeldingen zijn en problemen aan het licht komen waar wij nog niet aan gedacht hebben. Maar het is desondanks een leerproces waar we trots op zijn. Laat het ons via info@splinterpolitiek.nl weten als je problemen ervaart op het platform.


Splinter en “Open Source & Overheid”

De budgetten zijn klein, heel klein, maar het enthousiasme van vrijwilligers is groot. Daarom zijn wij ook zo trots dat we als eerste politieke partij in Nederland dit platform kunnen realiseren. Wij doen dit samen met Stichting Open Source en Overheid. De software wordt na de verkiezingen onder EUPL of GPL (Open Source-licentie) gepubliceerd. Bovendien stelt Splinter deze kennis en ervaring aan andere partijen en onafhankelijke volksvertegenwoordigers beschikbaar. Met als doel participatie democratie voor iedereen bereikbaar en toegankelijk te maken.


Wat nu al werkt


Vanwege het zeer beperkte budget hebben we nog niet alles kunnen realiseren of automatiseren. Splinter zal de software allereerst inzetten om samen met de leden van het platform het concept verkiezingsprogramma aan te scherpen, te verbeteren en tot een definitieve versie te maken.


Splinter gaat, ook in de aanloop naar de verkiezingen, wekelijks nieuwe voorstellen en moties op het platform plaatsen. Wij nodigen de leden uit om over deze moties en voorstellen mee te denken. Van de voorstellen die ingediend worden door andere partijen, kan ongeveer 95% relatief eenvoudig worden beoordeeld aan de hand van het verkiezingsprogramma, de partijbeginselen of gewoon gezond verstand. Echter, er zijn altijd moties waar je net zoveel argumenten hebt om vóór te stemmen als tegen. Bij deze moties zullen wij dan ook om advies vragen bij onze leden. Uiteindelijk heeft de individuele volksvertegenwoordiger altijd laatste woord.


Bovendien zullen we zo snel mogelijk het gesprek met de leden opstarten over de partijstatuten en de huisregels. Dan kan straks, na de verkiezingen, het nieuwe bestuur van de vereniging met een duidelijke opdracht de komende zittingsperiode van vier jaar tegemoet gaan.


Toekomstplannen


Splinter heeft ook veel toekomstplannen met dit platform. Splinter wil een interactief verkiezingsprogramma ontwikkelen, zodat leden altijd kunnen zien welke programmapunten de volksvertegenwoordigers van Splinter hebben opgepakt en hoe we dat gedaan hebben. Welke moties zijn er ingediend? Welke Kamervragen zijn er gesteld? Welke toezeggingen hebben we gekregen van de minister? Welke initiatiefwetsvoorstellen hebben het gehaald? Op deze manier kunnen de leden op een overzichtelijke manier hun controlerende taak uitoefenen. En leggen de volksvertegenwoordigers verantwoording af over de manier waarop zij de stem van het volk vertegenwoordigen in de Kamer.


Beleidswerk


Ook wil Splinter een eenvoudige tool ontwerpen, waarmee vanuit het platform ideeën voor Kamervragen kunnen worden opgesteld en voorgelegd aan de volksvertegenwoordigers. Voor en door de leden. En aangesloten experts. Zodat Kamervragen, in samenwerking met de beleidsmedewerkers en/of volksvertegenwoordigers, snel ingediend kunnen worden bij het desbetreffende ministerie. Ditzelfde wil Splinter doen met wetsvoorstellen, amendementen, moties etc. Wij geloven in de expertise van individuen en willen daar graag gebruik van maken. De volksvertegenwoordigers maken daarbij een eigen afweging wat en op welke manier zij in het parlement aan de kaak willen stellen; volksvertegenwoordigers bij Splinter zijn immers onafhankelijk zoals de Grondwet dat bedoeld heeft en staan niet onder fractie- of partijdiscipline. De digitale fractiekamer zal hen te ondersteunen om hun taak als volksvertegenwoordiger zo efficiënt en succesvol mogelijk in te vullen.


Privacy


Deze toekomstplannen hebben ook te maken met digitale veiligheid. Splinter wil alles zo veilig en anoniem mogelijk inrichten. Elke uitbreiding zal daarom worden getest. We willen veiligheid voor bezoekers kunnen garanderen. Daarvoor werken wij samen met de beste privacy en cybersecurity experts om van dit platform een zo veilig mogelijke omgeving te maken.


Anoniem


Splinter heeft ervoor gekozen om zo weinig mogelijk gegevens te verzamelen. Immers, iets wat je niet hebt kun je ook niet kwijtraken. Gegevens die wij nodig hebben van leden zijn: naam en e-mailadres. Niet meer dan dat. Alleen als je mee wilt denken en schrijven op het platform, dan staat je bankrekeningnummer niet bij ons, maar bij de betaalprovider in het systeem. Dit is allemaal veilig opgeslagen en is zelfs door Splinter niet in te zien. De enige controle die Splinter doet, voordat je op het platform toegelaten wordt, is: ben je wie je zegt dat je bent. Op het platform ben je anoniem voor andere leden. Ook als onze lijsttrekker op je voorstel reageert ben je anoniem. Zij wil nadrukkelijk zonder aanzien des persoons kunnen reageren op voorstellen.


Aanmelden en reageren


Enthousiast geworden en wil je meedoen? Vanwege de drukte kan het voorkomen dat je maximaal één dag moet wachten voordat je een e-mail krijgt met instructies om in te loggen. En omdat voorlopig alleen onze lijsttrekker en een moderator reageren op voorstellen, kan het een paar dagen duren voordat je reactie krijgt. Ondertussen kunnen de leden uiteraard wel met elkaar in gesprek gaan, zodat het beste voorstel uiteindelijk breedgedragen bovenaan komt te staan.

16 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page