top of page
  • Foto van schrijverFemke Merel van Kooten

RAADSVRAGEN - ROOKVRIJE GENERATIE

Bijgewerkt op: 25 okt. 2022

Schriftelijke vragen – Rookvrije generatie gemeente Woerden


Lees hier het artikel over onze raadsvragen in het Algemeen Dagblad: lad: ad: d: :

20221002 art 42 vragen Splinter - Rookvrije generatie Woerden
.pdf
Download PDF • 206KB

Inleiding


Van 1 t/m 13 oktober 2022 organiseren Zero Waste Groene Hart en Duurzaam Woerden in samenwerking met de gemeente de actie “Minder peuk, meer leuk”, waarbij organisaties en bewoners kunnen helpen met het rapen van sigarettenpeuken.[1] Splinter sluit zich van harte bij deze actie aan en onze vrijwilligers helpen mee met het rapen van zo veel mogelijk peuken. Volgens onderzoek wordt ongeveer driekwart van de gerookte sigaretten weggegooid op straat en belandt in het milieu. Door de giftige stoffen die achterblijven op de peuken en de plastics waar het filter van gemaakt is, vormen peuken een forse bedreiging voor natuur en dieren, zo blijkt uit de factsheet van het Trimbos Instituut die zij eerder dit jaar publiceerden. Eén sigaret kan 1000 liter water vervuilen.[2] Tijdens het rapen op specifieke plekken in de gemeente Woerden konden de vrijwilligers van Splinter zich niet aan de indruk onttrekken dat de rookvrije generatie nog ver weg is.


Daarom heeft Splinter naar aanleiding van de peukenactie een aantal vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de “Rookvrije Generatie”.


Vragen aan het college:


1. Wat doet de gemeente Woerden in het algemeen en het college in het bijzonder om bij te dragen aan de actie “Minder peuk, meer leuk”, behalve dat wethouder Vierstra de actie heeft geopend, bijvoorbeeld door als college peuken te rapen, ambtenaren te motiveren hetzelfde te doen en door materiële ondersteuning van de actie?

2. Is het college, evenals Splinter, opgevallen dat er veel sigarettenpeuken te rapen zijn rondom typische hang- en sportplekken voor jongeren, zoals de skatebaan van Snel en Polanen, en dat er vlak voor de deur van het gemeentehuis ook wel een jampotje te vullen is voor de actie “Minder peuk, meer leuk”?

3. Herinnert het college zich de aangenomen motie ‘Rookvrije generatie’ van de SP, destijds medeondertekend door CU-SGP, CDA, Inwonersbelangen en Progressief Woerden, ingediend op 1 november 2018 en de Raadsinformatiebrief die het college op 27 augustus 2019 stuurde waarin omschreven is op welke wijzen er uitvoering gegeven zou worden aan de motie?[3]

4. Hoeveel heeft de gemeente sinds bovengenoemde aangenomen motie, naar aanleiding waarvan de gemeente Woerden zich aangesloten heeft bij de Alliantie Nederland Rookvrij (een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds), jaarlijks geïnvesteerd om het roken te ontmoedigen en een rookvrije generatie dichterbij te brengen?

5. Kan het college ruim een jaar nadat Woerden aan de slag is gegaan met het Lokaal Preventie Akkoord, van waaruit extra ingezet is op het tegengaan van o.a. roken met een bedrag van €30.000,- per jaar via SPUK[4], op de resultaten van deze extra inzet in het afgelopen jaar reflecteren en vooruitkijken naar de (bijgestelde?) ambitie voor komende jaren?

6. Is het gehele beschikbare budget daadwerkelijk door lokale sportpartners besteed om bestaande initiatieven te versterken en/of nieuwe initiatieven op te starten en kan het college vóór de begrotingsbehandeling een overzicht van bestedingen en de daaruit voortvloeiende resultaten aan de raad sturen?

7. Op welke manieren heeft het college zich in de afgelopen vier jaar concreet ingespannen voor het bevorderen van een rookvrije leefstijl van de inwoners van de gemeente Woerden in het algemeen (dus ook buiten de sportprogramma’s) en een voor hen gezonde leefomgeving?

8. Wat zijn de resultaten van die inspanningen voor het bevorderen van een rookvrije leefstijl en een gezonde leefomgeving, precies vier jaar na het aannemen van bovengenoemde motie ‘Rookvrije generatie’?

9. Heeft het college inzicht in het percentage inwoners van onze gemeente dat nu nog rookt ten opzichte van het percentage rokers ten tijde van aansluiting bij de Alliantie Nederland Rookvrij, evenals het percentage rokende jongeren toen en nu?

10. Wat concludeert het college uit de in vraag 9 bedoelde percentages, gelet op de uitgesproken ambitie van de gemeente Woerden om te komen tot een rookvrije generatie?

11. Is het college op de hoogte van het feit dat sinds 2018 een aantal grote organisaties/bedrijven die ook in Woerden gevestigd zijn niet stil hebben gezeten als het gaat om een rookvrije generatie, bijvoorbeeld McDonalds (rookvrije terrassen)[5], de NS (verdwijnen verkooppunten tabak op stations en verwijderen rookzuilen op perrons)[6] en het St. Antonius Ziekenhuis (het gehele ziekenhuis én buitenruimte volledig rookvrij)[7]?

12. Op welke manieren stimuleert de gemeente Woerden andere werkgevers binnen haar gemeentegrenzen om bij te dragen aan een rookvrije generatie?

13. Zorgt de gemeente Woerden als werkgever voor een rookvrije werkomgeving binnen én buiten op het terrein rondom het gemeentehuis, in lijn van de aanbevelingen van de Alliantie Nederland Rookvrij zoals in de Toolkit voor rookvrije gemeenten omschreven staat?[8]

14. Hoeveel procent van de eigen gemeentelijke organisatie rookt nog?

15. Op welke manieren maakt de gemeente Woerden in haar ambitie voor een rookvrije generatie gebruik van de expertise en de menskracht van GGDrU in actieve ondersteuning en welke resultaten zijn vanuit verschillende projecten zichtbaar, zoals bijvoorbeeld in de ‘Gezonde Schoolaanpak’ waarbij scholen kunnen kiezen uit verschillende thema’s waaronder roken?[9]

16. Is de in 2018 uitgesproken ambitie van het college voor minimaal 12 geheel rookvrije sportverenigingen (dus niet alleen gedeeltelijk!) in Woerden inmiddels gehaald en had de gemeente, al dan niet via het Beweegteam Woerden, in het rookvrij worden van de sportverenigingen na 2018 een actieve rol?

17. Vooruitlopend op de presentatie van de begroting voor 2023, hoeveel zal het college komend jaar in totaal investeren in een rookvrije generatie, vanuit welke programma(‘s) en in specifiek welke projecten?

18. Is het college bereid om jaarlijks een update te geven hoe het staat met de doelstelling voor een rookvrije generatie, bijvoorbeeld in de begroting onder het thema “preventie”?


Femke Merel van Kooten


[1] https://duurzaamwoerden.nl/minder-peuk-meer-leuk/ [2] https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/sigaret-brengt-grote-schade-aan-milieu/ [3] https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00607-rib-voortgang-aansluiten-bij-alliantie-nederland-rookvrij.pdf [4] Regeling specifieke uitkering stimulering sport, in lijn met de lokale sportakkoorden. [5] https://www.khn.nl/nieuws/een-rookvrij-terras-mcdonalds-maakt-de-stap [6] https://indebuurt.nl/woerden/nieuws/roken-en-verkoop-van-tabak-binnenkort-verboden-op-station-woerden~91952/ [7] https://www.antoniusziekenhuis.nl/nieuws/st-antonius-ziekenhuis-voortaan-geheel-rookvrij [8] https://www.rookvrijegeneratie.nl/creeer-een-rookvrije-werkomgeving?gclid=CjwKCAjw7eSZBhB8EiwA60kCW3MylKn018_X7YeeQfQSdmKO17o81bMcCxprX7bpw8ZHbNkeBpvNHhoCuyMQAvD_BwE [9] https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Samenwerkingsverbanden/D22068799-GGD-regio-Utrecht-Begroting-2023.pdf, zie pagina 14.

21 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page