top of page
  • Foto van schrijverFemke Merel van Kooten

RAADSVRAGEN - VUURWERKOVERLAST

Bijgewerkt op: 28 okt. 2022

Schriftelijke vragen – Aanbevelingen vuurwerkoverlast

Download hier onze vragen:

20221004 art 42 vragen Splinter - Aanbevelingen vuurwerkoverlast
.pdf
Download PDF • 197KB

Inleiding


In de Raadsvergadering van 24 februari 2022 heeft de toenmalige gemeenteraad een raadsinformatiebrief (RIB)[i], kenmerk Z/22/037274/D/22/049765, met titel Evaluatie Oud & Nieuw 2021/2022, ter kennisgeving aangenomen.


In de RIB worden belangrijke aanbevelingen gedaan voor het monitoren van vuurwerkoverlast voorafgaand aan en tijdens de komende jaarwisseling (2022-2023).


In deze RIB is onder meer te lezen dat de samenwerking tijdens de afgelopen jaarwisseling tussen jongeren- en buurtwerk, Uniseco, boa’s en politie als erg positief werd ervaren en naar aanleiding daarvan uitgesproken is dat deze samenwerking behouden moet blijven voor de toekomst. Ook wordt er een overzicht gegeven van de schade veroorzaakt door vuurwerk en carbidschieten en er worden aandachtspunten benoemd uit de diverse vuurwerkoverlast meldingen. Tot slot staat in desbetreffende raadsinformatiebrief ook nog het volgende, wij citeren: “De politie heeft een vergelijking gemaakt tussen vuurwerkmeldingen die zijn binnengekomen bij de gemeente (via (MOR) Meldingen in de Openbare Ruimte), politie en particulier initiatief. Naar aanleiding hiervan willen we komend jaar de meldroute vuurwerkoverlast voor inwoners nog laagdrempeliger maken via een apart mailadres voor meldingen vuurwerkoverlast. Dit werkt laagdrempeliger voor inwoners, de gemeente Stichtse Vecht werkt hier ook al mee. Daarbij is een goed verwachtingenmanagement richting inwoners van belang. De vuurwerkoverlast meldingen worden niet direct opgevolgd, maar dienen als input voor de te houden vuurwerkacties van politie en boa’s.”


Om straks niet achter de feiten aan te lopen heeft Splinter over dit onderwerp een aantal vragen aan het college van burgemeester en wethouders.


Vragen aan het college:


1. Heeft het college al vooroverleg gehad over de komende jaarwisseling inzake de samenwerking/drietrap tussen jongeren- en buurtwerk, Uniseco, boa’s en politie, zo ja, wordt er deze jaarwisseling vervolg gegeven aan deze succesvolle samenwerking?

2. Heeft het college vanuit de afdeling ‘Afval & Reiniging’ al duidelijk of, en zo ja wanneer, afvalbakken eerder afgesloten kunnen worden vanwege het vroege begin van het vandalisme en gezien de schadepost van kapotte prullenbakken die de laatste jaarwisseling maar liefst €30.735,21 bedroeg?

3. Heeft het college al duidelijk hoe het afschieten van carbid in woonwijken voorkomen en/of verboden kan worden, nu dit als aandachtspunt werd genoemd in verband met diverse overlast meldingen?

4. Heeft het college al duidelijkheid over de mogelijkheden om eerder in het jaar te beginnen met het organiseren van meerdere vuurwerkacties, gezien de preventieve werking die hiervan uitgaat?

5. Kan het college toelichten wat de stand van zaken is ten aanzien van het, in de inleiding van deze vragen toegevoegde citaat uit de RIB genoemde, aparte e-mailadres voor meldingen van vuurwerkoverlast door inwoners van de gemeente Woerden?


Femke Merel van Kooten – Splinter


Deze raadsvragen zijn geschreven in samenwerking met Splinter fractie-ondersteuner Marie Claire Gerritsen.

77 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

留言


留言功能已關閉。
bottom of page