top of page
  • Foto van schrijverSplinter

SPLINTER LANCEERT SPLINTER - INDEX

Bijgewerkt op: 11 sep. 2022


Den Haag – 12 maart 2021 -Persbericht- Vandaag lanceert Splinter, de partij van Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten, de “Splinter-index”. Deze ranglijst maakt openbaar welke Kamerleden hardwerkende volksvertegenwoordigers zijn op basis van data die de Tweede Kamer dagelijks verzamelt.

De meeste mensen kennen van gevestigde partijen alleen de lijsttrekker, die als boegbeeld de partijstandpunten voor het voetlicht brengt. Voor de camera en in de krant. Vrijwel niemand kent de hardwerkende Kamerleden áchter de fractievoorzitters van de partijen, terwijl deze Kamerleden het politieke handwerk doen en het “vak” Kamerlid verstaan. Als eenpitter werkte Femke Merel van Kooten, onafhankelijk Kamerlid en lijsttrekker van Splinter, veel samen met Kamerleden van andere partijen en zag hoe hard deze volksvertegenwoordigers werken. ‘In de aanloop naar de verkiezingen vond ik het verbazingwekkend hoe laag sommige Kamerleden op de kandidatenlijst van hun partij werden geplaatst of zelfs helemaal van de lijst verdwijnen. Met de Splinter-index willen we openbaar maken wie de harde werkers zijn. Als steuntje in de rug door hen meer erkenning te geven.’ Ook staat in het verkiezingsprogramma van Splinter dat de toekomstige Kamerleden van Splinter langs deze meetlat beoordeeld zullen worden. ‘Het werk als volksvertegenwoordiger doe je in het algemeen belang, niet in het partijbelang. Kamerleden zouden daarom in belangrijke mate beoordeeld moeten worden op grond van prestaties in de Kamer. De Tweede Kamerleden worden volgens de Grondwet gekozen op eigen titel en behoren te stemmen zonder last. Of de partijtop of je fractie je aardig vindt zou er niet zoveel toe moeten doen.’

Zoals verwacht scoren relatief onbekende Kamerleden hoog in de ranglijsten. Maar ook wordt duidelijk dat het vak ‘Kamerlid’ iets is dat geleerd moet worden. ‘Het is een bekend probleem dat het verloop van Kamerleden hoog is. Te veel Kamerleden vertrekken tussentijds voor een andere functie of zitten niet langer dan één of twee termijnen. Onze Kamervoorzitter spreekt daar regelmatig haar zorgen over uit. Een groot verloop is slecht voor het parlementair geheugen en de effectiviteit van de Kamerleden in het controleren van de regering. Als Kamerleden met deze ranglijst van hun kandidatencommissie of van de kiezer vaker de kans krijgen om hun parlementaire werk voort te zetten, is dat goed voor de democratie.’ De Splinter-index is gemaakt in samenwerking met het Centraal Informatie Punt (CIP) in de Tweede Kamer. Uit de data zijn drie verschillende ranglijsten voortgekomen die maandelijks zullen worden bijgewerkt.


De ranglijst ‘Politiek Handwerk” is een opsomming van initiatiefnota’s, initiatiefwetten, schriftelijke vragen, aangenomen moties, toezeggingen en aangenomen amendementen. De ranglijst “Aanwezigheid” is een optelsom van aanwezigheid bij: Algemeen Overleggen, notaoverleggen, VSO/VAO’s (plenair), plenaire debatten, technische briefings, wetgevingsoverleggen, hoorzittingen, parlementaire commissies en rondetafelgesprekken. Tot slot geeft de ranglijst “Fracties” een overzicht van prestaties per fractie, gedeeld door het aantal Kamerleden.

In samenwerking met verschillende (oud) Kamerleden en parlementair journalisten heeft Splinter een weging in de data gemaakt. Bijvoorbeeld, de weging van een aangenomen amendement is bijvoorbeeld zwaarder dan van een aangenomen motie. Daarbij hebben we een oppositiebonus toegekend bij moties en amendementen. En zo is aan de deelname aan plenair debat een zwaardere weging toegekend dan aan de aanwezigheid bij een hoorzitting. Het is een ranglijst van hardst werkende Kamerleden, maar het is geen kwaliteitskeurmerk. De impact van een debat, een motie of amendement is (nog) niet uit de data te halen. Ook is niet te meten hoeveel tijd en energie Kamerleden buiten het parlementaire werk steken in hun Kamerlidmaatschap en het opkomen voor de achterban.Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met frank@splinterpolitiek.nl. Voor journalisten zijn behalve de ranglijsten zelf ook de ruwe data beschikbaar om in te grasduinen.

87 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

留言


留言功能已關閉。
bottom of page