top of page
dreamstime_xl_148349483.jpg

PERSVRIJHEID & OPENBAARHEID
VAN BESTUUR

Persvrijheid en de onafhankelijkheid van journalisten wordt verdedigd en gestimuleerd. Er moet voorkomen worden dat onafhankelijke lokale media verdwijnen.

Persvrijheid en openbaarheid van bestuur

Iedereen heeft recht op onafhankelijke, betrouwbare en tijdige informatie. Een gezond journalistiek landschap biedt aan een grote verscheidenheid van opvattingen een platform, zodat alle mensen gehoord worden en mensen hun mening op basis van diverse informatie en invalshoeken kunnen vormen. Media en onafhankelijke journalistiek functioneren tevens als waakhond van de democratie.

 

De gemeente heeft er steeds meer door Rijksoverheid afgeschoven taken bijgekregen. Dus er valt ook steeds meer te beschouwen en te controleren, maar daarvoor zijn steeds minder journalisten beschikbaar. Wereldwijd onderzoek heeft aangetoond dat bij goed functionerende lokale en regionale media burgers meer betrokken zijn bij de politiek, politici efficiënter te werk gaan en de corruptie relatief laag is.

 

  • Persvrijheid en de onafhankelijkheid van journalisten wordt verdedigd en gestimuleerd. Er moet voorkomen worden dat onafhankelijke lokale media verdwijnen.

  • De regionale omroep en de lokale pers dient ondersteund te worden. Splinter pleit ervoor, in navolging van het adviesrapport ‘Lokale media niet te missen’, om de bekostiging van de (publieke) lokale omroep niet langer bij de gemeente onder te brengen, maar in de mediabegroting van Rijksoverheid. Zo loopt de omroep niet het gevaar dat hun financiering stopt als ze nét iets te kritisch zijn geweest over hun gemeente.

  • De wildgroei aan communicatiemedewerkers bij de gemeente moet stoppen: gemeenten zijn in het algemeen steeds behendiger om een rooskleurig verhaal rondom hun falende beleid te verkondigen, zonder kritische vragen van de pers. Splinter is daar kritisch op.

  • Journalisten dienen veilig hun werk te kunnen doen, zonder bedreigingen, intimidaties en lastercampagnes. De overheid dient hen beter te beschermen: inzetten op veiligheid, juridische ondersteuning en noodhulp aan journalisten wereldwijd, en altijd publiekelijk spreken over zaken van journalisten in nood.

  • Door de gemeente Woerden wordt erkend dat de controlerende taak van journalisten een zegen is voor transparantie, betrouwbaarheid en een goed consistent overheidsbeleid. De gemeente, zowel de beleidmakende als uitvoerende kant, geeft aan journalistiek speurwerk alle ruimte.

  • Wob verzoeken worden binnen de wettelijke termijnen deugdelijk behandeld en uitgevoerd; geen vertraging, obstructie of andere verstoring. Het zonder steekhoudende argumenten weglakken van gevraagde informatie is eveneens uit den boze.

  • In de gemeente wordt de informatiehuishouding versimpeld, op orde gebracht en deugdelijk gearchiveerd. Ook wordt aan ambtenaren nooit de opdracht gegeven om geen schriftelijke verslaglegging te doen of niet schriftelijk te communiceren om Wob’s van informatie te voorkomen. De gemeente dient een eenvoudig communicatieplan te formuleren, waardoor informatie en signalen van de werkvloer en uitvoering, gemakkelijk en helder doorgegeven worden aan de ambtelijke top binnen de gemeente en de politiek.

bottom of page