top of page
iStock-472602142.jpg

VEILIGHEID

Optimale brandweerzorg is in onze gemeente, net als de politie, onmisbaar om de veiligheid te waarborgen. Ook de veiligheid van de brandweervrijwilligers moet gewaarborgd worden.

Veiligheid

Sinds de invoering van de Nationale Politie is de centrale aansturing van agenten vanuit Den Haag en het onttrekken van macht over de politie bij lokale burgemeesters een heikel punt.

Ook hebben agenten nog nauwelijks zeggenschap over hun taken en rooster. Door de centrale aansturing worden wijkagenten steeds weggeroepen voor bredere taken, de noodhulpdiensten, waardoor ze te weinig aan hun buurt- en wijktaken toekomen. Taakaccenthouders komen in de knel met hun werk in de basispolitiezorg. Door de vergrijzingsgolf en de vele agenten die de pensioengerechtigde leeftijd naderen, zijn er snel 17.000 nieuwe agenten nodig. De opleiding van nieuwe agenten gaat echter te traag. De werkdruk stijgt, evenals de uitval. Splinter vindt dat de balans hersteld moet worden.

  • Sinds de lokale politie is opgegaan in de Nationale Politie, heeft de gemeente helaas niet heel veel invloed meer op waar de politie wordt ingezet. Gelukkig hebben we in Woerden in iedere wijk een wijkagent en doen deze agenten meer dan hun best om de oren en de ogen in de wijk te zijn. Splinter pleit er in het algemeen voor dat agenten meer vrijheid en zeggenschap krijgen in hoeveel tijd zij besteden aan hun wijk en de verschillende taakaccenten. Door de inzet bij spoed, het groeiende landelijke tekort aan agenten door de vergrijzing en het beperkte aantal opleidingsplaatsen voor nieuwe agenten, is dat nogal eens een uitdaging. Ook stijgt de vraag naar boa’s voor de handhaving in gemeenten.

  • Het is een overheidstaak om onze wijken veilig te houden. Veiligheid bevorderen door preventie verdient altijd de voorkeur boven repressie. Buurtpreventie is het beste mogelijk door, in samenwerking met burgers, de wijkagent(en) veel meer capaciteit in personele bezetting en in uren te geven. Ogen en oren, kennen en gekend worden, uitwisseling van informatie: dat komt de veiligheid meer ten goede dan een sanctie. Het opleggen van boetes en straffen weerhoud de mensheid niet, maar tijdig aanspreken op gedrag en eigen verantwoordelijkheid levert veel meer op. Wel wil Splinter ervoor waken dat buurtpreventie alleen iets wordt voor burgers: de politie en andere handhavers blijven een belangrijke rol spelen in het veilig houden van onze gemeente.

  • Er moet verandering komen in het onbarmhartig PTSS-beleid van de Nationale Politie. Agenten met PTSS moeten ruimhartig gecompenseerd worden. Het nieuwe beleid dat aangekondigd is voor agenten met PTSS is strenger; de politie wijst stelselmatig aansprakelijkheid af van agenten die door hun werk een psychisch trauma hebben opgelopen en daardoor niet meer kunnen werken. Het gaat om agenten met PTSS die recht hebben op twee soorten schadevergoeding: smartengeld en een vergoeding voor materiele restschade. Deze agenten vallen door het nieuwe beleid, tussen wal en schip. Splinter vindt dat deze agenten de vergoeding moeten krijgen waar zij eerder al recht op hadden en dat het oude ruimhartigere PTSS-beleid bij de politie moet terugkeren. Splinter wil dat de gemeente Woerden zich actief inzet voor (voormalig) agenten, werkend of woonachtig in de gemeente, die kampen met PTSS.

  • Politievrijwilligers doen onmisbaar werk om de druk op betaalde collega’s te verminderen. Landelijk zijn er ongeveer 2700 politievrijwilligers die bijzonder gemotiveerd zijn, dezelfde opleiding hebben gevolgd en hetzelfde werk doen als hun betaalde collega’s. Splinter wil dat politievrijwilligers als volwaardige medewerkers gezien worden door de politie: zij hebben dezelfde rechten en plichten.

  • Geen boa’s uitrusten met meer wapens; investeer in de politie.

Optimale brandweerzorg is in onze gemeente, net als de politie, onmisbaar om de veiligheid te waarborgen. Ook de veiligheid van de brandweervrijwilligers moet gewaarborgd worden.

  • De brandweerkazernes in Harmelen, Zegveld en Kamerik zijn verouderd en voldoen niet meer aan de ARBO-regels. Splinter is blij dat er in ieder geval voor Harmelen en Zegveld gekozen wordt voor nieuwbouw van de kazernes en wil dit ook voor Kamerik. Splinter wil dat er haast gemaakt wordt met het vinden van geschikte bouwlocaties voor de nieuwe brandweerkazernes.

  • De brandkranen in de gemeente laten te wensen over. Er zijn zorgen over het onderhoud van de kranen en locatiebordjes ontbreken bijvoorbeeld in Harmelen. De gemeente Woerden is verantwoordelijk voor deugdelijk onderhoud, zodat de brandkranen bij calamiteiten snel opengaan.

Als er met de jaarwisseling vuurwerk mag worden afgestoken door inwoners van Woerden, geeft dit veel overlast en schade. Splinter wil dit minimaliseren.

  • Vuurwerkverbod voor het afsteken van consumentenvuurwerk rond de jaarwisseling. Vuurwerkoverlast in het algemeen wordt harder aangepakt. De gemeente Woerden dient een professionele vuurwerkshow met Oud & Nieuw te faciliteren.

  • Splinter is voor een verbod op carbidschieten. Zolang er geen verbod is, zal in ieder geval in de APV van de gemeente Woerden, net als in veel andere gemeenten, gedetailleerde regels worden opgenomen over een geruime afstand tot de bebouwde kom en dierenverblijven.

bottom of page