top of page

ANBI

De Belastingdienst erkent Splinter als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Contributie en andere giften aan Splinter mogen bij de belastingaangifte vermeld worden als aftrekpost.

 

SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL: 

VOLLEDIG AFTREKBAAR: PERIODIEKE GIFT

Als je ons minimaal vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt je die gift volledig aftrekken bij je aangifte van de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit noemt de Belastingdienst een periodieke gift. Daarvoor hoef je niet langs de notaris. De Belastingdienst wil wel dat we de volgende stappen doorlopen:

  • Vul digitaal het formulier 'Overeenkomst periodieke gift in geld' in, op de website van de Belastingdienst. 

  • De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, een voor jou ('exemplaar voor de schenker') en een voor ons ('exemplaar voor de ontvanger').

  • De rubriek 'Gegevens Instelling of Vereniging' hoef je niet in te vullen.

  • Na het invullen van de overige informatie in beide exemplaren kan je het formulier downloaden en (digitaal) ondertekenen. 

  • Mail het vervolgens naar info@splinterpolitiek.nl 

  • Wij vullen de 'Gegevens Instelling of Vereniging' in en sturen je het 'exemplaar voor de schenker' ondertekend terug.

  • Bewaar jouw exemplaar; onze gegevens heb je nodig bij je belastingaangifte en de Belastingdienst kan bij controle om de overeenkomst vragen.

Heb je vragen? Neem contact op via info@splinterpolitiek.nl 

GEDEELTELIJK AFTREKBAAR: GEWONE GIFT

Een schenking zonder Overeenkomst periodieke gift kan fiscaal aftrekbaar zijn. Daarvoor gelden voorwaarden (naar de voorwaarden op belastingdienst.nl). Meestal is het fiscaal gunstiger om te kiezen voor een periodieke gift. Maar als je niet voor bepaalde of onbepaalde tijd wilt schenken, is deze optie voor jou geschikt.

NAAM EN ADRESGEGEVENS

De officiële naam van de vereniging is Splinter.

KVK-nummer: 81184093

Postadres: Postbus 10908, 1001 EX Amsterdam

E-mailadres: info@splinterpolitiek.nl 

Website: www.splinterpolitiek.nl

RSIN / fiscaal nummer: 861974827

bottom of page