top of page
dreamstime_xl_72560297.jpg
logo 1 witte letters.png

Kandidatenprofiel Splinter

Volksvertegenwoordigers voor de Tweede Kamer

Splinter wil groeien met behulp van de actieve leden en geschikte kandidaat-volksvertegenwoordigers. Het is van groot belang voor de partij dat we de juiste mensen selecteren. Geen baantjesjagers of plucheplakkers, maar bevlogen mensen die de idealen van Splinter onderschrijven, de standpunten helder en met gevoel kunnen uitdragen en verdedigen. Echte volksvertegenwoordigers Splinters zijn geen politici, maar volksvertegenwoordigers. Die de intrinsieke motivatie hebben om de stem te zijn voor degenen die geen stem hebben of voor hen wiens stem niet gehoord wordt. We praten dan ook nooit met meel in de mond, we geven gewoon antwoord. Lekker verfrissend. Geen trucjes maar kennis van zaken. Een Splinter zal scherp en onafhankelijk kunnen functioneren, ondersteunt door de fractie, en dient daarbij over een bovengemiddeld uithoudingsvermogen te beschikken om onze doelen te verwezenlijken. Splinters zijn eigenwijs. Nieuwsgierig en creatief in het zoeken van oplossingen, het stellen van de scherpe vragen. Daarmee niet stoppend tot de onderste steen boven is. We heten niet voor niets Splinters: een bewindspersoon die geen antwoord geeft op de scherpe vragen van een Splinter, zal totdat de informatie boven tafel is de splinter in zijn vinger voelen. Persoonlijkheid en intrinsieke motivatie Een echte Splinter is iemand met een stevige en inspirerende persoonlijkheid, die werkt met het hart en door het vuur gaat voor degenen die dat het hardst nodig hebben. Als het nodig is zal een Splinter er hard in gaan. Het mag schuren. Dat doen we nooit zonder goede reden. En altijd met gepast respect voor onze functie én de politieke opponent. Een Splinter volksvertegenwoordiger heeft een hoog ontwikkelde sociale intelligentie. Is hard op de inhoud, zacht op de persoon. We zijn immers niet opgericht om te polariseren, maar om te verbinden en echte oplossingen aan te dragen. Daarbij is het nodig dat een Splinter kan uitzoomen naar een helikopterview en snel overzicht heeft in politiek en maatschappelijk complexe vraagstukken. Maar tot in de late uurtjes dossiers bestuderen, zelf proactief op zoek gaan naar de benodigde informatie of de laatste wetenschappelijke inzichten en inzoomen tot op het juiste detailniveau is ook geen enkel probleem. Politieke antenne en communicatievaardigheden Het is noodzakelijk om over een feilloze politieke antenne te beschikken en te kunnen inschatten wanneer het beste moment is om voorstellen in te brengen om deze vervolgens aangenomen te krijgen. Een Splinter houdt van debatteren, wil die vaardigheid trainen en is een gepassioneerd pleitbezorger van het Splinter gedachtengoed. In de politieke vergaderzaal, voor kleine en grote groepen, maar ook voor de camera, op de radio of aan tafel bij talkshows. Het zichtbaar maken van het politieke werk aan het grote publiek is onmisbaar en daarin maakt een Splinter de juiste keuzes. Verbaal en schriftelijk is een Splinter sterk en scherp. Tijdens debatten snel kunnen schakelen is een must: inhaken op dingen die gezegd worden door de bewindspersoon of door andere volksvertegenwoordigers, bijvoorbeeld door scherpe interrupties te plegen die het debat naar een hoger niveau kunnen brengen met een positief resultaat. Daarin opereert een Splinter met een sterk analytisch vermogen en strategisch inzicht. Stressbestendigheid en algemene ontwikkeling Een Splinter kan excelleren onder druk. In een chaotische werkomgeving waarin je debatten voorbereidt, tussendoor interviews geeft en ook nog moet stemmen als plotseling de bel gaat, blijft een Splinter positief en strijdvaardig. Tijdsdruk geeft wind onder de vleugels en je blijft secuur werken, ook als het snel moet. Kennis van wetgeving en overheidsfinanciën is tenminste in basis aanwezig en de wil is er om daar meer kennis over op te doen. Een Splinter volksvertegenwoordiger heeft een brede algemene ontwikkeling en volgt het laatste nieuws op de voet, uit verschillende kranten en andere media. Weten wat er speelt in de maatschappij en in het politieke speelveld, is nodig om je werk goed te kunnen doen. Een Splinter wil de eerste zijn die van zich laat horen: een debat aanvragen, schriftelijke vragen indienen of een weloverwogen statement op sociale media zetten. De Splinter idealen worden daarbij nooit uit het oog verloren. Politiek in tijden van polarisatie Een kandidaat-volksvertegenwoordiger begrijpt dat politiek in deze tijden van polarisatie helaas een behoorlijke impact kan hebben op het privéleven. En volksvertegenwoordiger ben je 24/7. Een Splinter laat zich niet makkelijk uit het veld slaan of intimideren. Een Splinter volksvertegenwoordiger laat zich steunen door de fractie en de partij die direct actie ondernemen als dat nodig is. Tenslotte is de ideale Splinter volksvertegenwoordiger een echt “mensenmens” die het belangrijk vindt om persoonlijke aandacht en energie te steken in de collega Splinters op de fractie, contact maakt met de leden, een politiek netwerk onderhoudt en, last but not least, aandachtig luistert naar de mensen die ons nodig hebben. Want goed kunnen luisteren is weliswaar een totaal ondergewaardeerde kwaliteit in de politiek, maar niet bij Splinter. Het is een van de belangrijkste kwaliteiten van een Splinter volksvertegenwoordiger.

Aanvullende informatie en eisen:

Natuurlijk zoeken we geen “wondermensen” (okay, betrapt, een beetje wel, als ze bestaan zijn ze natuurlijk van harte welkom!) en als je politieke ervaring mist zijn er kwaliteiten die je zal moeten ontwikkelen. Nu Splinter groter en professioneler wordt, is er ook ruimte en tijd voor persoonlijke ontwikkeling van de (kandidaat-)volksvertegenwoordigers. Daarnaast worden in iedere politieke laag cursussen aangeboden om nieuwe volksvertegenwoordigers op te leiden. Dus laat het missen van politieke ervaring je niet weerhouden om te solliciteren! En we zijn ook op zoek naar loyale Splinters die weliswaar nog niet meteen hoog op de kieslijst willen, maar wel willen helpen om een mooie gevarieerde kandidatenlijst van enthousiaste Splinters samen te stellen. En wellicht later alsnog door willen schuiven als er een gekozen volksvertegenwoordiger stopt of tijdelijk verlof krijgt. Aantoonbare ervaring binnen de partij strekt tot aanbeveling, maar is gezien de fase van opbouw waarin de partij zich bevindt niet noodzakelijk. We willen je vragen de volgende zaken te benoemen of toe te lichten in je motivatiebrief of cv: •Op welke manieren pas je in het profiel van de ideale Splinter volksvertegenwoordiger en welke eigenschappen/kwaliteiten kun en wil je verder ontwikkelen? Heb je buiten het profiel nog mooie aanvullingen op de ideale Splinter volksvertegenwoordiger die wij in ons enthousiasme vergeten zijn te noemen, maar waar jij in kan voorzien? Schroom niet om het te benoemen! •Waar bevindt Splinter zich als partij in het politieke landschap en wat maakt Splinter uniek? •Voor welke politieke bestuurslaag solliciteer je? Indien je solliciteert voor de Provinciale Staten: welke provincie? Solliciteer je ook voor een andere provincie dan de provincie waar je zelf woont? Dat kan onder voorwaarden, maar geef het aan in je brief. •Voor wat voor positie op de lijst solliciteer je? Denk bijvoorbeeld aan volksvertegenwoordiger (Statenlid, Eerste Kamerlid, Tweede Kamerlid), op een andere manier actief bijdragen (zoals burgerlid, beëdigd commissielid of fractieondersteuner) of lijstduwer. •Op wat voor manieren heb je je al voor Splinter ingezet? Denk hierbij aan deelname aan activiteiten van de partij of geholpen met een eerdere campagne. •Heb je trainingen of workshops gevolgd die jou kunnen helpen in het werk als Splinter volksvertegenwoordiger? •Hoe denk je actief mee te kunnen helpen om genoeg stemmen voor Splinter binnen te halen? Heb je wellicht al ideeën voor (ludieke) acties? •We hebben voor een succesvolle verkiezingscampagne uiteraard campagnegeld nodig. Heb je ideeën voor een succesvolle fundingscampagne in jouw regio of netwerk? •En tot slot nog een open deur: we stellen aan kandidaten de eis dat zij lid zijn van Splinter of tijdens de sollicitatieprocedure lid worden van Splinter. Als je lid bent van een andere politieke partij mag dat volgens onze statuten totdat je verkozen bent als Splinter volksvertegenwoordiger.

Sollicitatieprocedure

Na het insturen van je sollicitatie ontvang je direct een automatische ontvangstbevestiging en wordt er binnen een week contact met je opgenomen. Dan hoor je of je op gesprek mag komen of niet. De Splinter kandidatencommissie maakt een selectie van uit te nodigen kandidaten en brengt aan het einde van de sollicitatieprocedure een advies uit over de lijst en lijstvolgorde. De leden van Splinter stemmen op het congres voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen over de voorgestelde kandidatenlijsten. Een antecedentenonderzoek kan deel uitmaken van de procedure en kandidaten zullen worden gevraagd, na een succesvol sollicitatietraject, om een Verklaring Omtrent Gedrag voor politieke ambtsdragers (VOG). Ook een psychologisch onderzoek of een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Ter voorbereiding van het sollicitatiegesprek zal de kandidaat een aanvullende schrijf- en debatopdracht voorbereiden, indien een verkiesbare plek op de lijst wordt geambieerd. Deze opdracht zal tegelijkertijd met de uitnodiging voor het sollicitatiegesprek worden verstuurd. Tijdens het sollicitatiegesprek zal er aandacht besteed worden aan integriteitsvraagstukken. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Stuur je vraag naar ons algemene e-mailadres info@splinterpolitiek.nl of stuur je vraag via Whatsapp naar de Splinter mobiel: tel. 06-82043906.

Wil je solliciteren? Klik dan hieronder om naar het sollicitatieformulier te gaan.

bottom of page