top of page
iStock-1183183791.jpg

CULTUUR & MEDIA

Cultuur

 

 • Splinter wil zekerheid bieden voor hen die ons land inspireren, die Nederland mooier en esthetischer maken. Kunstenaars en de culturele sector kunnen daarom rekenen op de steun van Splinter. Het algehele bedrag op de Rijksbegroting dat besteed wordt aan kunst en cultuur wordt daarom verhoogd.

 • Er komt een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid in de kunstsector. Kunstenaars zijn belangrijk voor de cultuur in ons land, maar tegelijkertijd is het een financieel onzeker beroep. Dat willen wij zoveel mogelijk indammen.

 • Culturele organisaties kunnen nu voor vier jaar een subsidieaanvraag doen. Deze periode wordt wanneer nodig verlengd naar acht jaar. Kunstenaars dienen meer directe toegang tot subsidies en ondersteuning te krijgen. Splinter staat positief tegenover een vernieuwde vorm van de WWIK (Wet Werk en Inkomen Kunstenaars). Dit is een regeling die positief is geëvalueerd en bovendien kostenneutraal. 

 • We zorgen ervoor dat ook kleine maar waardevolle initiatieven open kunnen blijven. Van poppodia tot pop-upkunstwinkels, van ateliers tot studio’s: Splinter wil in samenwerking met de sector een investeringsfonds oprichten waarmee de bezuinigingen van de afgelopen jaren teniet worden gedaan. Zo wordt er eindelijk weer geïnvesteerd in cultuur!

 • Kunst en cultuur is ook van groot belang voor de jeugd. Een kritische geest is een vrije geest, daarom moet elke jongere tot en met 17 jaar gratis toegang krijgen tot alle musea in Nederland. Kunst, cultuur en aandacht voor creatieve competenties op scholen moet zo vanzelfsprekend zijn als wis- en natuurkunde.

 • Kunst wordt gemaakt door vrije geesten, los van iemands identiteit. Diversiteitsquota in de kunstsector remmen de vrije ontwikkeling. Ook in de kunstsector is geen plaats voor identiteitsdenken.

 • Onze cultuur is iets om trots op te zijn, maar natuurlijk hebben we ook donkere dagen gekend. Daar sluiten wij onze ogen niet voor, maar we bieden context: standbeelden van zeehelden en VOC-lieden worden niet weggehaald, maar voorzien van een historische beschrijving zonder ideologische invloed. Zo geven we een objectief beeld. Ditzelfde geldt voor straatnaamborden.

 • Naast oog voor de ‘grote’ musea wil Splinter ook aandacht schenken aan kleinere, regionale musea. We zorgen ervoor dat deze musea de aandacht krijgen die ze verdienen en zullen blijven voortbestaan.

 • Splinter zorgt ervoor dat producties van Nederlandse filmmakers en kunstenaars op een eerlijke deal kunnen rekenen.

 • Het is een bekend probleem: bibliotheken die moeten sluiten omdat ze niet rond kunnen komen. Een leven lang lezen en leren is een adagium dat Splinter aan het hart gaat. We zorgen niet alleen dat bibliotheken financieel rond kunnen komen.

 • Musea moeten toegankelijk zijn voor alle burgers. Ze prikkelen, inspireren en brengen burgers op nieuwe ideeën. Daarom maken we alle Rijksmusea gratis voor iedereen.

 • Beoordeling in kunstcommissies moet weer gericht zijn op waarden als zeggingskracht, originaliteit, artistieke kwaliteit in plaats van publieksbereik of de afkomst van de maker. 

 • De kunsten zouden net zoals wetenschap en journalistiek een plek moeten zijn waar het beste idee aan invloed wint en getoetst kan worden op houdbaarheid of moraliteit. Dat is niet altijd het meest politiek- of ideologisch correcte of meest welgevallige idee. Maar juist dit brengt ons als samenleving verder.

 • Binnen de kunsten moet de nadruk niet liggen op het optimaliseren van het korte termijn verdienmodel. Ook bij andere publieke voorzieningen, zoals zorg en woningbouw, leidt een nauwe focus op het korte termijn verdienmodel tot problemen.

 • Kunst is net zoals goede zorg en fatsoenlijke woningbouw geen verdienmodel, maar onmisbaar als publieke voorziening om een sterke en weerbare samenleving te creëren. 

 • De kunstwereld is bij uitstek het domein waar nieuwe ideeën worden geïntroduceerd, vanuit autonomie, vrije expressie of een kritische houding. Artistieke vrijheid is cruciaal voor de ontwikkeling van een samenleving op basis van een open ideeënstrijd: kunstenaars moeten mensen tegen het hoofd mogen stoten en verdienen daarin steun van een overheid die staat voor de vrijheid van meningsuiting (artikel 7 Grondwet).

 

Media

 

 • De media heeft een grote rol in ons land. Splinter zet zich daarom in voor een pluriforme, kwalitatief goede NPO

 • We maken het gemakkelijker om een eigen zender op te richten. Aansluiting bij een bestaande zender is niet verplicht.

 • Desniettemin moet de steun om een zender op te kunnen richten goed aanwezig zijn. Zo worden de media van ons allemaal.

 • We zien erop toe dat de topsalarissen van personen in de media niet boven de Balkenendenorm uitstijgen. In de praktijk zien we dat die norm omzeild wordt. Dat is niet eerlijk.

 • De website en streaming van de NPO wordt verbeterd, en de betaalde streamingdienst schaffen we af. Er is immers al voor betaald door de belastingbetaler. De publieke omroep is, zoals de naam al zegt, van iedereen in Nederland.

 • Om een interessante publieke omroep te krijgen, wil Splinter buitenproducenten ook de kans geven om hun werk te laten zien op de NPO.

 • Journalisten moeten eerlijk betaald worden voor hun werk. Hier zijn Europese richtlijnen voor. Deze richtlijnen steunt Splinter, zodat journalisten goed gecompenseerd worden.

 • Regionale omroepen moeten blijven en versterkt worden. Zij vervullen een belangrijke taak in de regio en controleren de lokale overheden.

cul1
cul2
bottom of page