top of page
Splinter portretten-18.jpg
4: Jeroen Vos

Woonplaats: Hilversum

Leeftijd: 50 jaar

Opleiding: Financiële bedrijfseconomie / Erasmus University Rotterdam

Expertise: Groene economie

Doneer voor mijn campagne

  • Twitter
  • LinkedIn
Mijn verhaal

Ik ben een sociaal-liberaal in hart en nieren en draag verduurzaming een warm hart toe, niet alleen in intentie en woord, maar ook in mijn werk ben ik als ondernemer op dat vlak al langer actief met concrete impact realiseren door simpele oplossingen te bedenken voor schijnbaar complexe uitdagingen die een win-win zijn, op sociaal economisch vlak, maar ook voor de natuur, klimaat en dieren. 

 

Vanuit een financiële achtergrond heb ik daarbij ook veel kennis en ervaring opgedaan over diverse bedrijfstakken, de Nederlandse economie en in het bijzonder hoe verantwoorde duurzame groei te faciliteren die ten goede komt aan bredere maatschappelijke welvaart en tegelijk aan ook aan mijn streven naar een eerlijke en sociale herverdeling en het scheppen van kansen voor met name nieuwe ondernemingen, coöperatieve samenwerkingsvormen, het stimuleren van bestaande MKB- en familiebedrijven en het faciliteren van ondernemerschap van zelfstandigen.

 

De systeemverandering die dat vergt help ik graag als creatief omdenker samen met jullie te realiseren, op een goed onderbouwde en onafhankelijke manier die recht doet aan onze kernwaarden, zoals vrijheid, sociale rechtvaardigheid, anderen in hun eigen kracht te zetten en gelijkwaardigheid met waardering voor diversiteit. Voor mij is het een logisch politiek verlengstuk van wie ik ben als persoon en hoe ik mij wil verhouden tot anderen en een manier om actief en concreet bij te dragen aan de visie en standpunten van Splinter, waarin ik mijzelf als geen ander herken en wij waarschijnlijk dus ook elkaar, wat maakt dat ik jou goed denk te kunnen vertegenwoordigen.

bottom of page