top of page
Splinter portretten-13.jpg
2: Nienke Ipenburg - Van Zelst

Woonplaats: Den Haag

Leeftijd: 40

Opleiding: Master advanced Nursing practice

Expertise: Zorg en Maatschappij

Doneer voor mijn campagne

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Mijn verhaal

In 2020 brak de coronacrisis uit. Als zorgverlener stond ik dag en nacht te werken om de instroom van patiënten tegen te gaan. Veel is er niet goed gegaan en ik werd diep getroffen door het leed om mij heen in de achterstandswijk waar ik toen werkte. Deze periode heeft mij vanuit de ervaring duidelijke inzichten gegeven over problemen in de zorg en gezondheid van mensen.

Stem op mij en ik zal de zorgzame samenleving terug de Kamer in brengen met kennis van zaken en vanuit de burger gesproken. Vanuit aandacht en zorg om de gezondheidskloof te overbruggen waarin ik zie waar de obstakels van mensen liggen om simpelweg menselijk te kunnen leven. Ik zie de zorgen die leven bij de mensen over hun oude dag of zelfs vandaag de dag als het gaat om toegang tot de zorg toe, de vraag of ze wel serieus genoeg worden genomen als ze met hun klacht bij een specialist komen. Ik zie de zorgen die er liggen bij mantelzorgers, ouders met zieke kinderen, chronisch zieken al dan niet na infectie.

Maar ik wil er ook zijn voor alle zorgverleners in het land, om eindelijk het zorginfarct aan te pakken en meer erkenning te geven aan alle zorgverleners. Zij hoeven niet steeds de keuzes van de politiek op hun schouders te dragen in hun werk en als burger.

Help mij er voor jullie te zijn.

bottom of page