top of page
Sportschoenen

SPORT

SPORTEN VERBINDT ONS

 

Topsport

 

Sporten verbindt en topsport inspireert mensen om zelf ook te gaan sporten. Daarom wordt de organisatie van sportevenementen gestimuleerd en ligt er een belangrijke rol voor de Rijksoverheid om meer internationale sportevenementen te organiseren. Zowel bij kleinere als bij grote sportevenementen wordt er veel aandacht besteed aan duurzaamheid en aan een circulair afvalbeleid. Hierbij wordt rekening gehouden met omwonenden en met de natuur: overlast wordt zoveel mogelijk beperkt en er wordt geen schade toegebracht aan de omgeving of de natuur.

 

 • Topsportclubs gaan meer aandacht besteden aan gratis gastlessen op scholen, zodat kinderen van jongs af aan geïnspireerd raken om te gaan sporten.

 

 • Bij sportevenementen in landen waar mensenrechtenschendingen plaatsvinden, is er geen hoge diplomatieke afvaardiging vanuit de Nederlandse politiek of het koningshuis aanwezig.

 

 • Splinter wil dat er geen onderscheid wordt gemaakt bij de financiële beloning van topsporttussen mannen- en vrouwensport. Op de publieke omroep wordt de aandacht voor mannen- en vrouwensport gelijkwaardig verdeeld.

 

 • Discriminatie en racisme worden hard aangepakt in samenwerking met de sportbonden, trainers en sporters. Bij racistische of anderszins discriminerende spreekkoren of andere type uitingen, worden wedstrijden direct stilgelegd en voor de daders komt er een stadion- of clubverbod. Op sportclubs in de breedtesport wordt actief opgetreden tegen pesten en uitsluiting.

 

Breedtesport

 

 • Gratis sporten voor jongeren: Splinter vindt dat iedereen tot 18 jaar gratis moet kunnen sporten, mede omdat dit bijdraagt aan een gezonde levensstijl en potentiële latere zorgkosten kan voorkomen. Er komt een speciaal fonds voor de aanschaf van sportuitrusting voor ouders die daarvoor te weinig geld hebben, waar sportclubs een beroep op kunnen doen.

 

 • Inclusief en betaalbaar sporten: ook voor volwassenen en ouderen is sporten van groot belang. Splinter zet zich in voor inclusief, betaalbaar sporten voor iedereen.

 

 • Gratis buitensportvoorzieningen in elke wijk: Splinter pleit voor gratis buitensportvoorzieningen in elke wijk, waarbij gemeenten meer financiële middelen krijgen om duurzame en groene sport- en beweegplekken te creëren.

 

 • Lokale gemeenschappen en faciliteiten: de partij wil lokale gemeenschappen het recht geven buurthuizen, voetbalveldjes en oude schoolgebouwen over te nemen of te huren van de gemeente.

 

 • Bewegingsonderwijs: Splinter wil dat bewegingsonderwijs, inclusief schoolzwemmen en sport, standaard wordt op elke basisschool, met voldoende buitenspeeltijd en bewegend leren. Voor middelbare scholen wil Splinter minimaal twee uur gymles per week door een vakdocent in het curriculum opnemen.

 

 • Ondersteuning voor vrijwilligers: Splinter ziet een belangrijke rol weggelegd voor vrijwilligers en buurtsportcoaches in (verenigings)sport en wil de onbelaste vrijwilligersvergoeding verhogen en basisbanen bij sportverenigingen creëren.

 

 • Anti-rookbeleid: roken en sport gaan niet samen. Splinter pleit voor een strenger anti-rookbeleid, inclusief publiekscampagnes om roken te ontmoedigen en het rookvrij maken van sportclubs en hun omgeving.

 

 • Samenwerking tussen organisaties: Splinter wil de samenwerking versterken tussen verschillende landelijke organisaties die zich inzetten voor sport en welzijn.

spo1
Spo2
bottom of page