top of page
  • Foto van schrijverFemke Merel van Kooten

Debatbijdrage Rembrandtbrug

Debat over raadsvoorstellen 'Extra krediet project Rembrandtbrug' en 'Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Rembrandtbrug'


Voorzitter,


We hebben het al héél lang over de Rembrandtbrug. De laatste maanden, omdat blijkt dat er maar liefst €10 miljoen bij moet. In tijden dat bewoners geen geld hebben voor hun eerste levensbehoeften. Gooit de gemeente even €10 miljoen extra tegen een brug aan. En het einde is nog niet in zicht, gezien de economische voorspellingen, de inflatie, de al dan niet aangekondigde juridische procedures, de schaarste in de bouw, het personeelstekort, de ondernemers en omwonenden die uitgekocht moeten worden. Er zijn veel onzekerheden. Zo gaf het college ook meermaals toe tijdens politieke avonden en technische sessies over dit onderwerp. Daarover zijn al veel vragen gesteld.


Voorzitter, tijdens de inspreekavond zijn vele insprekers langsgekomen, veel inwoners en ondernemers, die met de handen in het haar zitten omdat deze brug er koste wat het kost doorheen gedrukt moet worden en er geen duurzame oplossing gevonden is voor de acute problemen zoals nog meer geluidsoverlast, gezondheidsklachten, los-en laadproblemen en verkeersonveiligheid die de brug zal veroorzaken. Tja, op de Kwakelbrug komt er minder verkeer, maar je kunt het levensgeluk van andere inwoners daarvoor niet opofferen.


Splinter wil een overheid die opkomt voor haar burgers, de gemeente mooier en het leven & ondernemen gemakkelijker maakt. Niet een overheid die tegen inwoners en ondernemers vecht. Dit is een slopend proces dat al veel te lang duurt, mensen veel te lang in onzekerheid laat. De bewoners op en rondom de Hollandbaan en Barwoutswaarder worden door dit college bewust opgeofferd. Er zijn geen duurzame maatwerkoplossingen, alle goede bedoelingen links en rechts ten spijt. Aangenomen moties kunnen zonder pardon ter zijde worden geschoven, zo zagen we al bij een motie over maatwerk bij het noodfonds energiearmoede, voor bewoners die tussen de wal en het schip vallen. Deze motie was van de VVD en werd mede-ingediend door Splinter. Wie verzekert Splinter dat dit niet zal gebeuren met de moties over maatwerkoplossingen, het was pleisters plakken weliswaar, maar beter iets dan niets. Straks komt zelfs dat ‘iets’ er niet en wat kunnen we dan, als hoogste politieke orgaan van deze gemeente? Met die brug zijn alle zogenaamde maatwerkoplossingen toch slechts pleisters die geplakt worden, zo betoogde Splinter al eerder.


Voorzitter, ik citeer een oud-raadslid maar huidig wethouder, wellicht kunt u het raden, het is een citaat van precies 2 jaar geleden: “Woerden heeft een schuld die vergelijkbaar is met de staatsschuld van Zuid-Europese landen. Met een beetje gezond verstand kan je dan dat het niet slim is om nog een keer [destijds dus] 24 miljoen uit te geven. Vooral niet op een plek waar al zoveel in het verkeer is geïnvesteerd als in het westen van Woerden.” En: “Democratie levert niet altijd de meest verstandige besluiten op, daar hebben wij ons dan bij neer te leggen.” Aldus, u raadt het al, oud raadslid Jelmer Vierstra van Progressief Woerden, vanavond aanwezig in zijn huidige rol als wethouder die op het gemeenschapsgeld moet passen. Hoe ironisch! Luisteren jullie überhaupt wel naar elkaar in het college? Het getuigt van gezond verstand om dit megalomane prestigeproject in te trekken. En luisteren de partijen in deze raad, ook de coalitiepartijen, überhaupt wel naar de inwoners, diegenen die voor jullie gestemd hebben om een stem vóór hen te kunnen zijn, niet tégen hen.


Voorzitter, Splinter dient de drie amendementen van Inwonersbelangen van harte mede in. Dit zijn de amendementen die gaan over een referendum over de gevraagde extra miljoenen voor de Rembrandtbrug, een second opinion over de kosten en risico’s van de Rembrandtbrug en een eenvoudige Rietveldbrug in plaats van een complexe en risicovolle Rembrandtbrug.


We kunnen het referendum koppelen aan geplande verkiezingen in maart voor de provinciale staten óf in het najaar aan de Tweede Kamerverkiezingen, want het kabinet gaat eindelijk vallen. Ja, dat is onze voorspelling. Dan kunnen we het de inwoners van Woerden nog eens vragen of zij het wel een goed idee vinden om niet 24 maar bijna 35 miljoen voor een brug uit te geven in deze tijden van crisis. Want voorzitter, voor een beetje gezond verstand beslissingen moeten we blijkbaar terug naar de inwoners. Dit college heeft nog weinig gezond verstand laten zien.


Dank u wel.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page